Prosím, skúsme vyššiu dávku morálky a etiky v roku 2014

Áno, myslím to skutočne vážne. Skúsme vyššiu dávku morálky a etiky v roku 2014. A to nie len konaním za seba a svoju rodinu, ale rovnako ho vyžadujme aj od svojho okolia. Netolerujme zavádzanie a neúplne pravdy, na koľko sú to klamstvá. Cítim, že väčšina ľudí rezignovala a aj keď príde na podvod, kývne rukou, že no a čo, veď to robia všetci! A práve toto musí podľa mňa v našej spoločnosti prestať. Musíme sa ozvať, mať v sebe chtíč to zmeniť. Moja stará mama hovorievala, že zavádzania a polopravdy nie sú s kostolným poriadkom a všetko treba uviesť na svetlo, vysvetliť a urobiť jasným a zrejmým. Dnes z každej strany počúvame, že ak to zákon nezakazuje, tak je to dovolené. Je mi ľúto, ale to skutočne pre dobre fungujúcu spoločnosť nestačí. Môj názor nemusí byť relevantný. Ale práve Švajčiarsko, ktoré nám desaťročia dávajú ako pozitívny príklad, nám pred pár mesiacmi poskytlo ukážku, že dodržiavať len zákon nestačí.

Príklad 1.

Potravinové reťazce milujú zľavy, pretože ich klienti milujú zľavy. A z roka na rok rastie podiel predaja v zľavách. To núti predajcov k inovatívnym taktikám a stratégiam. Napríklad výrobok, ktorý mal dlhodobo cenu 20 korún, zvýšia krátkodobo na 30 korún a po určitom čase ponúknu zľavu 33%, čo v praxi znamená, že výrobok nám ponúknu opäť za jeho pôvodnú cenu, ale tento krát s puncom „zľava“.  Väčšina klientov na zľavy počúva a nadobúda pocit, že ušetrili, hoci zaplatia totožnú cenu, ako pred časom.

Príklad 2.

Cena je dôležitá aj v médiach. Celoplošné TV stanice vyšli so stratégiou na rok 2014, že základná cena (tzv. base CPP) stagnuje, resp. je zhodná za predpokladu dodržania rozpočtu. Avšak niektoré stanice a aj mediálne agentúry, údajne chrániace záujmy klientov, už nepovedia, že cez ostatné obchodné parametre (ako napr. sezónny koeficient) sa v konečnom dôsledku skutočná cena pre klienta zvýši v priemere min. o 10%, to sú stovky mil. korún negatívneho rozdielu.

Príklad 3.

Český prezident, Miloš Zeman dostal v druhom kole prezidentských volieb 2 717 405 hlasov (55% hlasujúcich oprávnených voličov). Avšak, ak by sme použili rétoriku/logiku/matematiku nemenovanej spoločnosti, ktorá v ČR zastupuje celosvetového giganta z on-line obchodu, tak Miloš Zeman nedostal 7 788 040 ludí (74% populácie ČR k 1.1.2012). Počítajú aj tých, čo nemôžu voliť a aj tých, čo nevolili.

Príklad 4.

Aktívne používam šesť bankových účtov a bankové poplatky takmer neriešim, na koľko niet alternatív a viem, že bankový systém v našich končinách a na západ od našich hraníc funguje na iných business modeloch. Ale smer, ktorým sa vybrali niektoré banky snažiace sa znížiť, alebo zrušiť poplatky, ale pritom zaviesť „skryté poplatky“ mi nepríde, ako správna cesta. Jedným z takých skrytých poplatkov považujem priam „úžernícky“ smenný kurz pri výbere korún v ČR so slovenskou bankomatovou kartou. 17,88 EUR, alebo ak chcete 9,8% na viac si vyžiadal práve dnes jeden nemenovaný bankomat riadnej banky (žiaden ten „vydriduch“ bankomat pre turistov) v Prahe za výber 5 000 Kč, ak by som použil ich kurz. A to pozor, v tom nie je zahrnutý poplatok za výber z bankomatu, ani debetnú transakciu na bežnom účte. A je to banka, ktorá pôsobí v oboch krajinách. Aj karta bola defacto „vlastná“ v rámci bankového domu.

A čo týmto všetkým chcem povedať?

Iba toľko, aby sme rozmýšľali a to nie len v mantineloch zákonov, ale aj etiky! Naši bývalí a dovolím si tvrdiť, že ani súčasní politici, premiéri, prezidenti, či verejní činitelia bohužiaľ nie sú príkladom morálnosti a etiky (česť výnimkám). Pokiaľ budeme preberať vzory správania od všetkých tých, ktorí sa snažia „vybabrať“ s našou spoločnosťou, tak sa míľovými krokmi priblížime k morálnemu úpadku spoločnosti. Spoločnosti, ktorú odovzdáme ako dedičtvo našim potomkom.

Prosím, skúsme vyššiu dávku morálky a etiky v roku 2014.

Pavol Mačinga

PS:

Rok 2013 bol v médiach po dlhých rokoch kľudu priam turbolentný, avšak o tom ste už čítali mnoho krát. O tom som skutočne nemal záujem písať. Priznám sa, že po toľkých prečítaných a vzhliadnutých PF-kách mi chvíľami ani nedávalo zmysel vám cez Blogger Macinga po sto prvýkrát popriať všetko dobré v Novom roku 2014. Najdôležitejšie je zdravie a pozitívny prístup k životu a práve to vám prajem.