Komunikační průmysl čeká propad až o polovinu

(offline verzia príspevku v .pdf je tu) Alternatívny pohľad na prehlásenie českého komunikačného priemyslu alebo Snaha o porovnanie neporovnateľného – Dotcom & Housing Bubble vs Coronavirus Recession 1. Časový nástup Covid-19 v ČR a  SR a ochranné pomôcky (Strana1)2. Konzistentnosť vo výpomoci pre OSVČ nehľadajte (Strana 2)3. Prehlásenie komunikačného priemyslu a výzva vláde Českej republiky (Strana 2)4. Dotcom & Housing Bubble vs. Coronavirus …