Effie 2019 Grand Prix Nepozornost zabíjí, chybějící mediální část

Skvělý kreativní koncept je k ničemu, pokud odbydete mediální část Pavol Mačinga #NepozornostZabiji #MedialniPlanovani Nejvyšší ocenění na Effie Czech Republic 2019, Grand Prix získala kampaň Nepozornost zabíjí zadavatele Česká asociace pojišťoven. Přihláška ku Grand Prix byla zveřejněná v pondělí 25.11.2019 na stránkách české Effie. Od vyhlášení výsledků 7.11.2019 bolo hodně popsané ku kreativnímu konceptu, i k výsledkům. Rád bych dotvořil …

Kras: Sagan Parking on Citroen spĺňa štatút súťaže Effie Slovakia

Vo štvrtok 5. 12. 2013 som poslal otvorený list na výkonného riaditeľa Krasu a predsedu poroty Effie Slovakia. Včera 9. 12. 2013 zasadol Dozorný výbor Krasu a dnes som dostal odpoveď, ktorú prikladám v pôvodnom znení. Vážený pán Mačinga, dohľad nad súladom prihlášok so Štatútom súťaže EFFIE Slovakia je v zmysle čl. 9 v kompetencii Dozorného výboru, ktorý na …

Slovenská zlatá Effie porušuje základné pravidlo štatútu súťaže

Vážená pani Šimeková, výkonný riaditeľ KRAS, Vážený pán Mikle, predseda poroty Effie Slovakia, podľa platného štatútu súťaže Effie Slovakia, ste len vy dvaja spoluzodpovední nad dohľadom dodržiavania štatútu (Čl. 2, ods. 10). Pre pripomenutie všetkým čitateľom, v Čl. 3 – Základné pravidlá sa píše: „Súťaž EFFIE® je slovenská národná súťaž reklamných kampaní vytvorených výlučne pre slovenský trh, s pôvodným konceptom komunikačnej stratégie a pôvodnou kreativitou. Pre …