Věra Jourová z MMR za ANO 2011 a Rostislav Vondruška z CzechTourism sú odborníci na mediálne plánovanie a nákup

„Spoty jsou natočeny, budeme si zadávat vysílací čas. Smlouva má být uzavřena do konce března. Budu o tom v pondělí informovat vládu, protože zadání vysílacího času se týká výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová (ANO 2011) v pátek 21.3.2014.

Pokiaľ by podľa p. Jourovej zadávali spoty prostredníctvom agentúry, bolo by to o 15% drahšie a práve preto sa rozhodli zvoliť si priamu cestu. Otázka znie, či sú to desiatky, alebo stovky miliónov korún.

 

JourovaVondruska

Věra Jourová, ministerka pre miestny rozvoj za politické hnutie Andreja Babiša (ANO 2011) a Rostislav Vondruška z CzechTourism, sú odborníci na globálne mediálne plánovanie a nákup. Zároveň sú jasnovidci so snahou obchádzať Zákon o verejných zákazkach. Aspoň podľa tvrdení z ich spoločnej tlačovej konferencie, ktorá sa konala v piatok 21.3.2014.

Na tlačovej konferencii predstavili záujem nakúpiť reklamný čas na nemeckých, ruských, amerických a čínskych TV staniciach s cieľom propagácie Českej republiky v zahraničí. Podľa ČTK v hodnote 42 mil. Kč. V oficiálnej tlačovej správe nie je uvedená žiadna konkrétna čiastka, ktorá sa má vynaložiť na nákup TV reklamného času.

Skutočne 42 mil. Kč?

Buď je to omyl a niekto niekde zabudol jednu nulu, t.j. malo by byť 420 mil. Kč (čo je obdobná čiastka, ako CzechTourism použil v lete 2013 na obdobný účel, viac v článku tu), alebo ide o zbytočne vyhodené peniaze. Vysvetlím prečo. 42 mil. Kč je čiastka, ktorú alokuje jedna veľká banka, alebo jeden veľký mobilný operátor len v ČR (populácia: 10,5 mil.) za pár mesiacov. A CzechTourism s poverením MMR ide komunikovať s daným rozpočtom na najväčšie globálne trhy (populácia: 1,8 mld.)? Ešte väčší nepomer medzi rozpočtom a veľkosťou trhu bol v CzechTourism pred mesiacom. 25.2.2014 CT zverejnil vo vestníku verejných zákaziek, že bude komunikovať v on-line médií v hodnote za 35 mil. Kč na populáciu cca 3 mld. A to konkrétne na Nemecko, Škandináviu, Rusko, Čínu, Blízky východ, USA, Japonsko, Južnú Kóreu, Brazíliu. Ďalšie pikantnosti k tejto zákazke v článku tu.

Drahšie o 15%?

V čase, kedy ani najväčšia TV stanica v ČR – Skupina Nova a najväčši internetový hráč – rodina Seznam.cz nepoužíva tzv. 15% agentúrnu províziu, mi príde tento argument z polovice 90. rokov minulého storočia. Nehovoriac o tom, že vôbec nebola vypísaná súťaž, t.j. nie su známe alternatívne cenové ponuky.

Skutočne sa nás Zákon o verejných zákazkach nedotýka?

Ministerstvo pre miestny rozvoj a CzechTourism sa opierajú o Zákon o verejných zákazkch č. 137/2006 Sb., konkrétne o § 18, (2), d), citujem:

…§ 18 Obecné výjimky z působnosti zákona…

…(2) S výjimkou veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti není zadavatel povinen zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona rovněž tehdy, jestliže…

…d) jde o veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem, spočívající v nabývání, přípravě, výrobě nebo společné výrobě programového obsahu určeného pro vysílání nebo distribuci, a o veřejné zakázky týkající se vysílacího času,…

Zákon: „není zadavatel povinen“
MMR s CT: „protože výjimky ze zákona“

Zákon hovorí „nie je zadávateľ povinný“, t.j. môže, ale nemusí. MMR s CT tvrdia „protože výjimky ze zákona“ s čím navodzujú dojem, ako by išlo napríklad o vojenský materiál, kde zákon prakticky nepripúšťa použitie zákona o verejných zákazkách. Otázka na bývalé vedenie a súčasné vedenie MMR a staronové vedenie CT: prečo využili a opäť majú záujem využiť túto možnosť (a nie zákonnú povinnosť). Prečo majú opakovaný záujem neumožniť súťaž v riadnom zadávacom konaní a narúšajú tak závažným spôsobom súťaživé prostredie pre efektívne nakladanie zo zdrojmi daňových poplatníkov ČR a EÚ?

Zákon: „programového obsahu určeného pro vysílání“
MMR s CT: „zadání vysílacího času“

Uvediem príklad: Budem verejný zadávateľ Ministerstva životního prostředí a budem mať záujem pripraviť, resp. spoločne vyrobiť a dať odvysielať na ČT1 priamy prenos z akcie „realizaci Informační kampaně k propagaci přínosů evropských fondů zaměřené na odbornou veřejnost“ v dĺžke 60 minút. Ide o programový obsah, resp. obsah vysielaný mimo reklamné prestávky, t.j. z pohľadu zákona ide o program. A Ministerstvo životního prostředí by malo MOŽNOSŤ, ale nie povinnosť využiť výnimku zo Zákona o verejných zákazkach.

Andrej Babiš, MMR s CT nie je dobrý hospodár

MMR s CT zadali v lete 2013 a teraz na jar 2014 plánujú opäť zadať reklamu bez súťaže. A nie je žiaden dôvod, aby na reklamu, kde sa rozdiel medzi cenníkom a skutočnou cenou, ale aj medzi klientom Nike a Henkel môžu pohybovať rádovo v desiatkach % na tej istej stanici, nesúťažilo v zmysle Zákona o verejných zakázkach. To by aj ostatní verejní zadávatelia mohli všetku reklamu v TV a videoreklamu na internete objednávať na priamo bez súťaže a to sa vôbec nezlučuje so správaním dobrého hospodára, ktoré nám tu Andrej Babiš dva roky sľuboval.

CzechTourism pokračuje v duchu 400 mil. Kč zákazky z leta 2013

CzechTourism, MMR a ANO 2011 som informoval o nehospodárnom použití verejných zdrojov a porušení zákona predchádzajúcim vedením MMR a staronovým vedením CT. Viac v článku tu. CzechTourism odmietol so mnou diskutovať, ak nepočitam e-mail od pravničky a osobné invektívy z vedenia CzechTourism. Na oplátku, zástupcovia MMR a ANO 2011 prisľúbili, že sa téme 400 mil. Kč zákazke z leta 2013 v CzechTourism budú venovať. Ak je výsledkom zopakovanie netransparantného konania v neprospech verejných financií ČR a EÚ, tak potom vôbec nerozumiem predvolebným sľubom Andreja Babiša v praxi.

Všetky moje články k CzechTourism sú dostupné tu.