590 mil. Kč alokovali TV Prima a TV Barrandov na odmeny pre mediálne agentúry za rok 2013

Väčšina odborných médií dnes uviedla, že k 1.9.2014 dôjde k personálnej zmene na poste riaditeľa Media Clubu, čo je defacto obchodné oddelenie TV Prima, kde aktuálne dochádza v jednom balíku k obchodovaniu aj TV Barrandov. Príklad správy od Médiář.cz tu. Michala Berana nahradí Petr Jelínek. Mňa však zaujala odvolávka na správu audítora KPMG k výročnej správe, ktorú som si preštudoval z obchodného registra. Ostal som zaskočený, čo som tam našiel. Niečo, čo je aj na trhoch, ako USA, či UK nemožné získať legálnymi prostriedkami – finančný objem určený zo strany média pre mediálne agentúry! Bonusy sú „niečo“ o čom sa mediálky neradi bavia a už vôbec neuznávajú moje benchmarky založené na časti trhu. Mám tu jeden z „účtovných“ podkladov, potvrdený audítorom KPMG:

MediaClubDobropisyMedialky2013

589 906 tis. Kč

predstavovali k 31.12.2013 v Media Clube nevyfakturované dobropisy mediálnym agentúram, ako mediálny bonus, resp. obratový bonus, ako to nazýva účtovný adítor KPMG.

Čisté tržby predstavovali 3,07 mld. Kč, po odpočítaní obratových bonusov (nepoznáme jej výšku v priebehu roku). Ak by sme zobrali, že by  v priebehu roku 2013 nevyplatili na mediálnom/obratovom bonuse ani korunu (Media Club vznikol začiatkom roku 2013), tak hrubé tržby Media Clubu by predstavovali 3,66 mld. Kč. V priemere, by mediálne agentúry získali na koncoročnej „odmene“ od samotného médiá 16%. Ak by niečo vyplatili v priebehu roka, tak číslo už len bude rásť.

AVBs TV Prima a TV Barrandov za r. 2013 v priemere vo výške 16%!

Áno, viem, že som vás v mediálnych agentúrach nepotešil. Hájte primárne záujmy klientov, buďte transparentní a odborne zdatní a nebudem mať témy z prostredia mediálnych agentúr a vášho konfliktu záujmov z dôvodu násobne vyššieho odmeňovania zo strany médií. K AVBs viac tu.

Klienti, spravodlivosť vo svete neexistuje a v mediálnom svete tobôž nie. Mediálne agentúry si na seba zarobia. Museli, musia a budú musieť, inak ich matky zatvoria, alebo zlúčia. Záleži od každého z vás, od šikovnosti jednotlivých klientov – zadávateľov, či dáte svojej mediálnej agentúre zarobiť spravodlivo, alebo sa budete hrať na mačku a myš :-)


promotion

Czech advertiser? Slovak Advertiser? Don’t miss

Pavol Macinga focus on independent media consultancy with 25 years experiences in advertising media. Pavol is guardian of media budget as an investment in growth. Pavol integrate all media types while improve ROI/ROAS. Pavol helps Czech & Slovak advertisers to use media investment more effectively.

macinga.media