Vitajte na blogu

Po vzoru tlačových správ korporácií tu píšem o sebe v tretej osobe. Ako sme svedkom nie len v politike, Slovákom Čestina jednoducho nejde a nepríde mi korektné dať preložiť vlastný blog zo Slovenčiny do Češtiny.

Pavol Mačinga od roku 1996 pôsobil ako projektový a obchodný manažér v slovenskom denníku SME. Predtým pôsobil dva roky v týždenníku Trend.

V roku 1998 nastúpil na post mediálneho manažéra v slovenskej reklamnej agentúre VACULIK ADVERTISING, od roku 2000 bol mediálnym riaditeľom a podieľal sa na príprave reklamných kampaní pre značky Dr. Oetker, Eliot, Elite Model Look, EuroTel, Kenvelo, Panasonic, Tatra banka, UPC a ďalšie.

Svojim inovatívnym prístupom k médiám sa pričinil o zisk významných ocenení na svetovom festivale reklamy v Cannes (nominácie v kategóriach “ Najlepšie použitie novín“ a „Najlepší mediálny mix“ za kampane pre Eliot – prvú internetovú banku na Slovensku). Takisto prispel k zisku nominácií na európskom festivale reklamy Golden Drum v kategórii Kampaň, kde bol spoluautorom interaktívneho hrajúceho abribusu (pre rádio B1), a v kategórii Tlač za dovtedy nepoužité inovatívne mediálne formáty v denníku pre klienta Tatra banka.

V roku 2003 sa Pavol Mačinga stáva mediálnym manažérom ČSOB, kde zastrešoval plánovanie a nákup médií za skupinu ČSOB najprv na Slovensku a od roku 2004 v Českej republike. V súťaži FLEMA (FLE media awards) získal víťazstvo v kategorii Nejlepší využití tisku za kampaň „Noviny za korunu“ pre ČSOB.

Od roku 2010 je konateľom a konzultantom v Macinga.com, s.r.o. (ex Macinga Media, s.r.o.), kde pracoval priamo pre značky, ako ABB, Buřinka, Caprio, Česká spořitelna, ETA, Figo, Fortuna, ING, Jupik, Kofola, Kubík, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Orangina, Poštová banka, Rajec, Relax, River, Vinea a iné. Nepriamo na značkách Laufen, Microsoft, Czech Tourism a iné. Pod iné sú myslené tie, ktoré mali/majú prísne NDA.

Po dvadsaťročných skúsenostiach v obore, pridáva od roku 2013 k svojim aktivitám nekomerčný formát. Je to blog pre oblasť plánovania a nákupu médií z pohľadu klientov, médií a mediálnych agentúr bez politickej korektnosti. Výzvy od právnikov mediálnych agentúr dostával Pavol ešte skôr, ako začal písať blog. Ale, aby to dospelo až k súdnej žalobe a samotnému konaniu, je raritné aj z globálneho pohľadu. Súdny spor s Asociáciou mediálnych agentúr (AMA) začal v roku 2018, aby v lete 2022 súd rozhodol v prospech obžalovaných, Pavla Mačingu a Macinga.com, s.r.o.

Československý mediálnik Pavol Mačinga píše blog polemicky až kriticky.

S manželkou Dáriou majú dve dcéry (Bruna, Meda) a jedného syna (Neo).

P.S.: Imunosupresívna liečba po transplantácií obličky v roku 2013, spolu s obdobím Covid-19, výrazne utlmili osobné stretnutia v prospech elektronickej komunikácie.

 

(HOME)