Ako je možné, že Petr Dvořák podpisuje zmluvy ex post?

Bolo nebolo, v nedeľu dňa 18. 08. 2013 večer, v lukratívnom vysielacom čase, bol na verejnoprávnej ČT1 odvysielaný priamy prenos z akcie komerčného klienta Karlovarské minerální vody, a.s. pod názvom “Mattoni Koktejl Festival”. Pár dní potom som na základe svojej povestnej zvedavosti a vďaka možnostiam infozákona požiadal o prístup k zmluvným vzťahom medzi Česká televize (ČT) a Karlovarské minerální vody, a.s. (KMV). Respektíve, aby som bol presný, k zmluvným vzťahom ČT a ľubovolným subjektom, kde by predmetom alebo plnením bola spojitosť s KMV, resp. značkou Mattoni a to za posledné dva roky.

Odpoved CT zari 2013

Dnes som mal možnosť osobne vidieť predmetné dokumenty, priamo v sídle ČT a robiť si z nich výpisy. Medzi ČT a KMV za posledné dva roky (september/září 2011 až august/srpen 2013) bola uzatvorená jediná zmluva – 1055769 a odoslané tri záväzné objednávky – 1056023/252, 1056042/252, 1056024/252. Záväzné objednávky sa týkajú propagácie KMV vo vysielaní ČT a na internete ČT a to v rámci sponzorských odkazov, injektáží loga, product placementu, slovnej zmienky, brandingu na scéne a sponzorských upútaviek. Záväzné objednávky boli pripravené s predstihom. Žiaľ, ich finančná hodnota mi ostala utajená.

Samotná zmluva, (to najcennejšie, čo sa mi dostalo do rúk), o tom, že ČT bude vysielať “Mattoni Koktejl Festival” v nedeľu 18. 08. 2013 v hlavnom vysielacom čase na ČT1, bola podpísaná až 11(!) dní po samotnom odvysielaní vyššie uvedenej relácie a to 29. 08.2013.

Posledný bod v predmetnej zmluve (bod 7.9.) hovorí o tom, že v duchu tej zmluvy prebehli rokovania už pred jej uzatvorením. Zároveň jednoznačne deklaruje (citujem): “Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu…“, t.j. 29. 08. 2013.

Mám tomu rozumieť tak, že generálny riaditeľ ČT, Petr Dvořák, môže uzatvárať zmluvy a prijímať záväzky v mene ČT ústne, tzv. „pri káve,” čo je praktika preslávená z dávnejších dôb TV Nova? Alebo len v rozhovore, ktorý v tejto súvislosti poskytol pre server lidovky.cz nehovoril úplnú pravdu o tom, že všetko, čo bolo odvysielané v súvislosti s “Mattoni Koktejl Festival,” bolo riadne zmluvne ošetrené?

Otázky týkajúce sa tohto problému, ktoré som zaslal dnes na troch zamestnancov tlačového oddelenia ČT (vrátane hovorkyne Alžbety Plivovej), zostali nezodpovedané v priebehu posledných desať hodín pred zverejnením.

Tu sú, možno niekto z vás pozná odpovede:

  1. Na základe akého právneho dokumentu (postupu) bol odvysielaný “Mattoni Koktejl Festival” v nedeľu 18. 08. 2013?
  2. Prečo zmluva o vysielaní “Mattoni Koktejl Festival” bola uzatvorená až 11 dní po jeho odvysielaní?
  3. Čoho konkrétneho sa dotýka bod 6.4. zmluvy medzi ČT a KMV vo veci vysielania relácie “Mattoni Koktejl Festival,” ktorý je celý v rozsahu cca 10 riadkov vyčiernený a neprístupný?

A len tak mimochom, na základe akého dokumentu KMV pripravilo billboardovú narodeninovú kampaň pre ČT v prvej polovici roku 2013, ak ČT tvrdí, že na to žiadnu zmluvu s KMV nemá?

Objednavka umiestnenie produktov