Asociácia mediálnych agentúr odignorovala Zlatý klinec 2014

Zlatý klinec je najvýznamnejšou súťažou o najkreatívnejšiu reklamu na Slovensku, ktorá je organizovaná každoročne od roku 1994. Vyhlasovateľom je spoločnosť Ad Awards Association, s. r. o., a odbornými garantmi sú Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS), Art Director’s Club Slovensko (ADC) a mesačník Stratégie. Kmeňovú porotu tvoria osobnosti slovenskej reklamy z členov ADC, ktorých dopĺňajú zahraniční českí porotcovia. Základným a jediným kritériom hodnotenia kvality súťažných prác je originalita a inovatívnosť kreatívneho nápadu a kvalita jeho realizácie.

Toľko citácia z oficiálnej stránky slovenskej národnej súťaže. Najbližšie uďelovanie cien bude o dva týždne, v piatok 30. 05. 2014. ZlatyKlinec2014

Zlatý klinec je už po dve desaťročia jediná slovenská reklamná súťaž. Postupne, okrem klasických reklamných kategórií (print, ooh, film, radio…), pribúdali aj ďalšie – média, eventy a PR. A samostatnú kategóriu získal aj on-line. Po vzore medzinárodných reklamných súťaží, ktoré sa tiež rozširovali postupom času. Základna, ja ju volám „kreatívna“ porota má k dispozícií špecialistov na tzv. nereklamné kategórie, ako sú média, eventy, PR a on-line.

Žiaľ, kategória média v aktuálnom ročníku postráda špecialistov na média a v porote vôbec nie sú. Tieto skutočnosti mi potvrdili KRAS, spolu s Asociáciou mediálnych agentúr. Ak použijem nediplomatický slovník, AMA odignorovala Zlatý klinec 2014. Tým vôbec nehovorím, že AMA je tá zlá. Ani reklamno – mediálny svet nie je čierno – biely svet a vec je zložitejšia.

Nemediálna porota hodnotí mediálnu kategóriu

Pixmac000079733915V minulom ročníku boli v porote zástupcovia štyroch mediálnych agentúr – Ľubor Supek (Unimedia), Milan Obetko (Mediacom), Peter Seyfert (OMD) a Matúš Hacker (Universal McCann), ktorí boli nominovaní Asociáciou mediálnych agentúr. Pre aktuálny ročník súťaže Zlatý klinec 2014, mediálne agentúry, ako celok cez hlasovanie v Asociácii mediálnych agentúr nikoho nenominovali a tak porota Zlatý klinec 2014 je bez špecialistov na média. Veľká škoda. Z reklamného priestoru v médiach sa stáva viac a viac komodita. Väčšina zástupcov mediálnych agentúr sa neoficiálne sťažuje na väčšinu tendrov, že to je len o cene a nemá takmer žiadnu kvalitatívnu stránku. A jedinú tuzemskú možnosť, ako sa aktívnejšie a pozitívnejšie zviditeľniť, že to nie je len o zľavách, prostredníctvom aktívnej účasti na Zlatom klinci, ignorujú. Je pravda, že ani v minulom roku nebol účastníkom poroty nikto z vedenia agentúr, ale úplne ignorovanie, ako v tomto roku, nie je pozitívnym signálom smerom ku klientom zadávateľom. Ak by sme aj potencionálne pripustili nezáujem AMA o dianie v tejto oblasti, ok, nie je to ich starosť, nie sú ani organizátorom, ani odbornýn garantom. Je len škoda, že KRAS, spolu s ADC, aj s mesačníkom Stratégie (traja garanti súťaže), nezobrali iniciatívne situáciu do svojích rúk a špecialistov na média zo stredného managementu mediálnych agentúr nenahradili skutočnými osobnosťami, ktorých rešpektuje väčšina trhu. Tri osobnosti by stačili. Mal by niekto problém napríklad s Evou Babitzovou, či Matejom Ribanským za média, alebo Vladom Vokáľom, či Janom Havelkom za mediálne agentúry, alebo Danielom Bradáčom, či Marekom Mikle za klienta? Na druhú stranu je tiež na mieste spýtať sa, aká je ich váha hlasov v kategórií média. Pokiaľ by boli iba do počtu, nie je predpoklad ich veľkého pozitívneho záujmu a s tým súvisí hodnovernosť výsledkov v tejto kategórii.

Výzva reklamkám a mediálkam: spolupracujte

Pixmac000076794313Áno, na Slovensku je viac problémov v oborových súťažiach. Od finančných rebríčkov, cez súťaž efektivity Effie, až po Zlatý klinec. Avšak bez aktívneho zapojenia vedenia najväčších reklamných, ako aj mediálnych agentúr, nie je veľká nádej na skorú nápravu. Reklamní guruovia, bez médií by Vám Vaša kreativita bola k ničomu. Mediálni guruovia, bez kreatívy by Vám Vaše média boli k ničomu. Prosím, skúste viac spolupracovať na celkovom sprofesionalizovaní celého odvetvia marketingovej komunikácie na Slovensku. Za dôkaz, že reklamky a médialky sa veľmi nemusia, považujem aj mizivý počet agentúr s plnohodnotným servisom reklamy a médií spolu.

Kategórie Zlatý klinec 2014

KATEGÓRIA A – PRINT A POSTER

A1 – Tlačová inzercia pre komerčné produkty a služby A2 – Poster pre komerčné produkty a služby A2 – Selfpromo A3 – Verejnoprospešná činnosť pre neziskové organizácie

KATEGÓRIA B – OUT OF HOME

B1 – Komerčné produkty a služby B2 – Selfpromo B3 – Verejnoprospešná činnosť pre neziskové organizácie

KATEGÓRIA C – FILM

C1 – Televízna reklama pre komerčné produkty a služby C2 – Kinoreklama pre komerčné produkty a služby C3 – Online film a video pre komerčné produkty a služby C4 – Selfpromo C5 – Verejnoprospešná činnosť a neziskové organizácie

KATEGÓRIA D – RÁDIO

D1 – Komerčné produkty a služby D2 – Selfpromo D3 – Verejnoprospešná činnosť pre neziskové organizácie D4 – Upútavky na program, jingle, rádio relácie a program s komerčným posolstvom

KATEGÓRIA E – INTERACTIVE & ONLINE

E1 – Websites & Microsites E2 – Digital integrated campaigns 2 or more DIFFERENT and SEPARATE elements for the same concept (e.g. 1 banner, 1 email, 1 website) E3 – Banners and othe rich media E4 – Social Media Facebook, Twitter, Blogs E5 – Other interactive digital solutions /screensavers, widgets, tickers, organisers, calendars, diaries, counters, calculators, etc. E6 – Mobile & Apps E7 – Selfpromo E8 – Interactive & online pre neziskové organizácie

KATEGÓRIA F – TECHNIQUES

F1 – Direct marketing – dvoj a trojdimenzionálny mailing (komunikácia s priamo osloveným potenciálnym spotrebiteľom) F2 – Publikácie (tlačoviny, knihy, publikácie, ktoré majú vzťah ku komerčnej a marketingovej komunikácii) F3 – Obalový dizajn (obal výrobku) F4 – Promotion (POS materiály, akcie na podporu predaja a lojality zákazníkov, špeciálne ponuky, kupóny, súťaže, buzz marketing, in-store aktivity, merchandising a pod. ) F5 – Corporate a Brand identity F6 – Best copywriting F7 – Best artdirection F8 – Selfpromo F8 – Techniques pre neziskové organizácie

KATEGÓRIA G –MEDIA

G1 – Klasické médiá – TV, rádio, kino, print, poster, outdoor, budovy, objekty a zariadenia (výnimočné kreatívne využitie klasických nosičov, mediálna kreativita, mediálne plánovanie) G2 – New media (kreatívne použitie netradičných alebo nových nosičov) G3 – Sponzoring a špeciálne eventy G4 – Selfpromo G5 – Media pre neziskové organizácie

KATEGÓRIA H – KREATIVITA V PR KAMPANI

H1 – Corporate Communications (Projekty na podporu firemnej povesti a imidžu. vzťahy s médiami, krízová komunikácia, komunikačná podpora strategických zmien, change management). H2 – Business to Business PR a Business to Consumer PR (PR projekty pri komunikácii firmy s obchodnými partnermi. Podpora značky, launch nových produktov a služieb, podpora existujúcich produktov, zákazníckych služieb.PR projekty pre podporu produktových značiek a služieb určených pre konečného spotrebiteľa. Ide napríklad o uvedenie nového produktu či služby na trh, podpora existujúcich produktov, relaunch a integrovaný marketing) H3 – Community Relations a Internal Communication (Projekty zamerané na vytváranie dlhodobých vzťahov medzi firmou a ostatnými stakeholdermi. Ide napríklad o projekty z oblasti Corporate Social Responsibility, sponzorstva, firemnej filantropie, podpora záujmových združení, kampane pre tretí sektor a projekty na úrovni miestnej samosprávy. Projekty komunikácie korporácií s internými cieľovými skupinami – zamestnancami či akcionármi. Patria sem firemné médiá (tlačové i elektronické, projekty zlepšovania firemnej kultúry, motivačné programy (využívajúce nástroje internej komunikácie), employee relations atď.) H4 – Selfpromo PR H5 – PR pre neziskové organizácie a projekty

KATEGÓRIA I – EVENTS

I1 – Public events (event pre verejnosť, napr. road show, community programs) I2 – Private events do 300 pozvaných (uzavretý event na pozvánku) I3 – Private events nad 300 pozvaných (uzavretý event na pozvánku) I4 – Selfpromo events I5 – Events pre neziskové organizácie a projekty

KATEGÓRIA K – KAMPAŇ

J1 – kampaň pre komerčné subjekty J2 – selfpromo kampane J3 – kampaň pre neziskové organizácie (nesúlad J/K je priamo v zdrojových informáciach)

Porota Zlatý klinec 2014

PREDSEDA POROTY:

Ondřej Hübl – Creative Director, Saatchi & Saatchi Prague

KMEŇOVÁ POROTA:

Boris Prexta – Creative Director, Mayer McCann Erikson

Peter Kačenka – Creative Director, Wiktor Leo Burnett

Braňo Mladý – Art Director, MADE BY VACULIK

Boďa Oravcová – Idea Maker, Istropolitana Ogilvy

Vladimír Kurek – Creative Team Leader Triad

Milan Bielik – Copywriter, MUW Saatchi & Saatchi

ZAHRANIČNÍ POROTCOVIA:

Tomáš Belko – Executive Creative Director Ogilvy & Mather Czech republic

Martin Charvát – Creative director, Konektor

ŠPECIALISTI:

Interactive & Online

– Pavol Kubán, CEO SCR a prezident ADMA

– Alexander Móži, Account Director ZARAGUZA

Kreativita v PR kampani

– Martin Mazág, managing PRime time

– Katarína Remiášová Stupková, 1st Class Agency

Events

– Štefan Kozák, managing director Creative PRO

– Peter Princ, riaditeľ Monarch

– Tomáš Ručkay, managing director Leopard Production

– Michal Svarinský, riaditeľ Institute of Promotion

Kampaň

– Ivan Horváth, Associate Creative Director, Wiktor Leo Burnett

– Kamil Charvát, Strategy Director, MUW Saatchi & Saatchi

– Veronika Romsauerová, Senior Strategic Planner, Istropolitana Ogilvy

– Eva Šinková, Strategic Director Praha , Bratislava MADE BY VACULIK