Blogger Macinga partnerom Forum media 2013

#Forummedia #Forummedia13 #Forummedia013 #Forummedia2013

Pozdravujem účastníkov 14. ročníku konferencie Forum media 2013 na ostrove Žofín v Prahe. Teší ma, že cez wifi sieť pod názvom BloggerMacinga_partner_FM sa môžete na konferencii v stredu 13.11. a vo štvrtok 14.11. pripojiť na internet.

Nemôžem sa zúčastniť tejto konferencii osobne (z dôvodov rozpísaných tu), ale na druhú stranu, aspoň takto nepriamo v podobe partnerstva, podporím jednu z najlepších akcií v rámci Čiech a Slovenska pre oblasť reklamy, marketingu a médií.

WIFInaFM2013

Ako alternatívny program medzi Vami vybraným programom na Forum media 2013, ponúkam nasledovné témy z oblasti plánovania a nákupu médií:

Mediálny audit

Výberové konanie na mediálnu agentúru

Robia mediálne bonusy z agentúr zlodejov?

Všetko, čo ste chceli (nechceli) počuť o AVBs, časť 2.

Aký marketingový titul si predplatiť na rok 2014? A čo za svoje peniaze dostanete?