Borovan.cz sa bojí diskusie, alebo zahmlieva výsledky GroupM?

Borovan.cz maže príspevky kritikov

Celé sa to začalo nevinne. Borovan.cz opakovane zdieľa na svojej fan page aj články určené len pre predplatiteľov. Jeden zo včera znel: „Velké mediální agentury přišly o stovky milionů“. Ja, ako fanúšik píšem, že to je čistá bulvarizácia. Bolo mi najprv vynadané, následne mi bol odopretý prístup k ďalšiemu komentovaniu, zároveň boli zmazané moje komentára a vo finále aj admin Borovan.cz svoj komentár zmazal. Celé sa to stalo rýchlo. Prvá fotografia z ľava je z môjho telefónu. A ďalšie dve fotografie z iného telefónu, fanúšika, ktorý nebol zablokovaný. Časová postupnosť je zreteľná. Väčšina odborníkov cez sociálne média odsudzuje a dôrazne nedoporučuje mazať príspevky fanúšikov. Výnimkou sú tie, ktoré by porušovali vopred dané pravidlá, avšak to nie je tento prípad.

BorovanVymazPrispevkov

Borovan.cz a hodnota článkov pre predplatiteľov

Platený obsah na internete by mal byť majstrovským redakčným dielom. Tobôž ak jeho cena na tri mesiace pre jedného užívateľa je 3.999,- CZK za 60 správ a to, citujem: „TOP exkluzívnych správ“. Pre porovnanie, trojmesačné predplatné denníka Lidové noviny stojí 1.137,- CZK, pripadne ekonomických českých Hospodárskych novín 1.299,- CZK.

Pod servisom plateného obsahu si predstavujem informácie, ktoré nemá nikto iný a to aspoň niekoľko dní. Hoci v dobe internetu je možné o tom pochybovať. Alebo správu, ktorá má vysokú pridanú hodnotu v podobe analýzy, alebo názoru na verejno dostupné informácie. Úplne najlepšie, ak to spĺňa oba základné predpoklady. Splňa to však nasledujúca správa?

BorovanMedialky

Verejný titulok a podtitulok Velké mediální agentury přišly o stovky milionů, Nejhlasitější varovné zvony se rozezněly nad skupinou agentur Group M. v porovnaní s titulkom pre predplatiteľov Trh velkých mediálních agentur klesl o čtyři procenta dáva tušiť, že nebude všetko s kostolným poriadkom. Článok určený predplatiteľom porovnáva obrat mediálnych agentúr z verejno dostupných účtovných výkazov za rok 2012 a rok 2011 s nasledovnou úrovňou popisu, citujem:

  • najväčšou samostatnou agentúrou…
  • najväčšou agentúrnou sieťou…
  • najväčší absolútny pokles…
  • najväčší relatívny pokles…

Borovan.cz v úvode tvrdí, že obraty sú vlastne výnosy od klientov. To by ale zároveň tvrdil, že všetky menované mediálne agentúry za roky 2011 a 2012, ktoré popisuje, nedostali ani korunu od médií na agentúrnych bonusoch, čo je čistá fabulácia.

Ešte k tej aktuálnosti a exkluzivite, ktorá by podľa mňa mala ísť ruka v ruke s plateným obsahom, ide o dáta (aspoň námatkovo skontrolovaných 5 agentúr), ktoré boli verejné už pred 1.9.2013!

Skutočne tá správa spĺňa očakávanie „TOP exkluzívnych správ“? Alebo je to celé inak? Napríklad nasledovne:

Zahmlievanie výsledkov GroupM?

Verejne prístupný titulok Nejhlasitější varovné zvony se rozezněly nad skupinou agentur Group M. spolu so skutočnosťou, že  kumulatívny obrat mediálnych agentúr v skupine GroupM účtovne skutočne klesol medziročne (2012/2011) o 8%, môže v týchto dňoch poslúžiť aj, ako argument zástupcov GroupM smerom k médiam, prečo ešte viac tlačiť na spätné finančné a nefinančné plnenia od médií pre mediálne agentúry. Ako napríklad finančné mediálne bonusy (AVBs), ale nie len tie. Na koľko zástupcovia TV Nova opakovane tvrdia, že žiadne mediálne bonusy už nie sú. Ale je skutočne naivné si myslieť, že by mediálne agentúry spolupracovali s TV Nova v takých objemoch bez dodatočnej odmeny. Ešte k tomu, ak hlavný konkurent, TV Prima so žiadným obdobným vyhlásením neprišla. To by napríklad vysvetlovalo načasovanie s 5 mesačným oneskorením na začiatku roka 2014.

Skupina GroupM sa po finančnej stránke nemá zle. A bez ohľadu na tlaky klientov, sa zle nebude mať. Po väčšine to zaplatí médium. Z článku z Borovan.cz si čitateľ mohol zobrať informáciu, že skupine GroupM sa nedarilo, obrat klesol. Ja to vidím inak. Skupine GroupM napriek 8% poklesu obratu (z 4,84 mld. CZK na 4,46 mld. CZK), zvýšil zisk po zdanení o 118%, zo 66 mil. CZK za rok 2011 na 144 mil. CZK za rok 2012. A napriek finančným operáciam, sa skupine GroupM darilo dobre. Všetky výsledky boli potvrdené auditorom Deloitte. Ešte zaujímavejšie je pozrieť sa na detail rozloženia tržieb v porovnaní rozloženia zisku v rámci skupiny GroupM.

Podiel na tržbách v GroupM skupine za rok 2012

GroupM obrat

Podiel na zisku v GroupM skupine za rok 2012

GroupM zisk

Dávam do pozornosti veľký nepomer medzi obratom (6%) a ziskom (21%) u samostatnej spoločnosti GroupM v rámci skupiny GroupM. V dnešnej dobe nestačí mať ošetrený právny vzťah len s mediálnou agentúrou, ale aj s jej nákupným združením a to vrátane možnosti auditu nákupneho združenia. Ustrážte si to v zmluvách. Platí to u každej mediálnej agentúry, nie len v rámci zoskupenia GroupM.