České mediálne agentúry sa osamostatňujú

České mediálne agentúry zakladajú Asociaci mediálních agentur (ASMEA)

Najzásadnejším spojovacím záujmom všetkých českých a slovenských mediálnych agentúr je elektronické merania sledovanosti televízie prostredníctvom píplmetrov. Mediálne agentúry, spolu s televíziami sú objednávateľom, platiteľom a využívateľom výsledkov píplmetrového merania, v Českej republike cez ATO a na Slovensku cez PMT. Slovenské mediálne agentúry sú združené v Asociácii Mediálnych Agentúr (AMA) od roku 2002. České mediálne agentúry sa združujú do ASMEA a zároveň ostávajú členmi Asociace komunikačních agentur (AKA).

Členovia ASMEA

Členovia ASMEA budú  súčasní členovia AKA z rad mediálnych agentúr a ostatných agentúr odoberajúcich píplmetrové dáta. Aktuálne to sú, v abecednom poradí nasledovné agentúry:

 1. Dentsu Aegis Network Czech Republic
 2. Initiative Media Prague
 3. Knowlimits Group
 4. Marketingová společnost S.E.N.
 5. Media Investments
 6. MediaCom Praha
 7. MEC Czech
 8. Mindshare
 9. Médea
 10. OMD Czech
 11. PHD
 12. Universal McCann
 13. VivaKi Czech Republic

TEAM_WORKING_shutterstock_269558564

Výkonným riaditeľom ASMEA bude Ondřej Novák

Mediálne agentúry sa zhodli, že Ondřej Novák bude ten správny zástupca ich záujmov. Ondřej je aktuálne spolumajiteľom a riaditeľom Czech Regio TV so zameraním na predaj reklamy v lokálnych TV. Väčšina odbornej verejnosti ho pozná primárne, ako šéfa výskumov v skupine Interpublic. Ondřeja poznám osobne 11 rokov, jeho odborné znalosti z výskumov, či už na strane výskumných spoločností, alebo mediálnej agentúry, spolu so strategickým pohľadom a diplomatickým slovníkom, by mohol byť ten správny stmelujúci prvok medzi šéfmi mediálnych agentúr.