Český najčítanejší denník Blesk dosiahol mediálnu infláciu 233%

Český tisk za posledných 10 rokov poklesol v predaji

To už vieme. Ale prečo nečítame o náraste ceny za reklamu? A extrémnej mediálnej inflácii?

S pravidelnosťou čítame správy o poklese predaja a čítannosti denníkov. Avšak už vôbec nie o stúpajúcej cene za reklamu v nich. A keď si prepojíme cenu reklamy za jeden predaný výtlačok, dostaneme skutočný obraz zmeny ceny reklamy v denníkoch. Nárasty za posledných 10 rokov sú neuveriteľné, od 114% v ekonomickom denníku Hospodářske noviny, až po 233% v bulvárnom denníku Blesk. Ak do toho započítame novinku hlavných vydavateľských domov platnú od 1.1.2015 vo veci zrušenia 15% agentúrnej provízie, viac sme písali minulý týždeň tu, tak sa dostaneme ešte k vyšším rozdielom.

Český najčítanejší bulvárny denník Blesk dosiahol mediálnu infláciu 233%

Český najčítanejší mienkotvorný denník MfD dosiahol mediálnu infláciu 133%

Český najčítanejší ekonomický denník Hospodářske noviny dosiahol mediálnu infláciu 114%

 

MedialnaInflacia