Český online klesá

Sledovanosť českého online klesá a to napriek nárastu RU

Český online, kde zaraďujem všetky platformy v ČR podľa NetMonitoru v tej najpoctivejšej metrike – stráveného času, klesá a to za posledné dva roky o 15%. Za 3Q 2019 dosiahla v priemere denne len 62 minút. Dva roky do zadu to bolo ešte o 11 minút viac. V metrike dôležitej pre akcionárov a zadávateľov, v kvantite inventory – zhliadnutí stránok došlo k poklesu o 13%. O neskutočných 75 mil. zhliadnutí stránok denne.

K poklesom v strávenom čase, ako aj zhliadnutí stránok došlo napriek nárastu počtu reálnych užívateľov a ich nárastu počtu náštev. Ak by sme prepočet nerobili na celkovú veľkosť meranej populácie (s cieľom porovnania ATS k TV, ale k tomu neskôr), ale len na počte RU, došlo by k poklesu strávaného času na jedného RU až o 28%!

Všetko v prepočte na populáciu ČR vo veku 10 a viac rokov. V priemere za jeden deň za 3. štvrťrok roku 2019, 2018 a 2017. Podľa ČSÚ bolo v ČR k 31.12.2018 9 510 654 obyvateľov vo veku 10 a viac rokov.

Prirodzene, NetMonitor nemá v sebe čisla za dvoch najväčších globálnych hráčov (Google a Facebook) a oni za seba nezdielajú obdobné metriky v hodnovernosti tuzemských prieskumov NetMonitoru pre online, resp. piplmetrových dát pre TV. Na druhú stranu to hovorí o narastajúcej fragmentácií v rámci českého online a kontinuálny pokles stráveného času.

seznam.cz, idnes.cz, heureka.cz a csfd.cz pri stúpajúcom počte RU dosahujú klesajúce PV a ATS

Pozrel som sa aj na vybratých hráčov. A to na dve najsilnejšie domény seznam.cz a idnes.cz, na jednu z e-commerce heureka.cz a na jednu voľnočasovú – csfd.cz


promotion

Czech advertiser? Slovak Advertiser? Don’t miss

Pavol focus on independent media consultancy with 25 years experiences in advertising media. Pavol is guardian of media budget as an investment in growth. Pavol integrate all media types while improve ROI/ROAS. Pavol helps Czech & Slovak advertisers to use media investment more effectively.

macinga.media