CzechTourism zadal reklamu v hodnote štyristo miliónov korún bez výberového konania

Dislike emoticon

(Ne)zadávanie verejných zákaziek

Aktivity CzechTourism v oblasti verejných zákaziek za posledný mesiac priťahujú pozornosť. Dve zákazky boli zrušené pre nedostatok ponúk, iné výberové konanie sa nemohlo uskutočniť „vďaka“ časovej tiesni. Vedeniu CzechTourism v čele s Rostislavom Vondruškom tak vznikol priestor zadať zákazku bez výberového konania, takzvaným priamym oslovením. Výnimku umožnil, legálne a riadne, „Zákon o veřejných zakázkách.“ Som len pozorovateľ, ale nemyslím si, že napríklad „Závod míru“ by sa pripravoval v nejakej časovej tiesni. Všetky „neúspechy“ s riadnym výberom dodávateľa v hodnote niekoľkých miliónov korún sa však vo svetle ďalších udalostí ukázali ako drobnosti.

Posvätenie od Vlády českej republiky

23. zasadnutie Vlády Českej republiky z 19.6.2013 (do pádu vlády Petra Nečasa už zostávalo len niekoľko dní), v sekcii „pre informácie“ (žiadne hlasovanie členov vlády) bolo uvedené okrem iného v bodoch číslo 9. až 12. nasledovné:

  1. Informace o nadlimitních veřejných zakázkách s využitím výjimky podle §18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Světová kampaň (předložil ministr pro místní rozvoj) – č.j. 635/13
  2. Informace o nadlimitních veřejných zakázkách s využitím výjimky podle §18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Kampaň Rusko (předložil ministr pro místní rozvoj) – č.j. 637/13
  3. Informace o nadlimitních veřejných zakázkách s využitím výjimky podle §18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Kampaň Čína (předložil ministr pro místní rozvoj) – č.j. 638/13
  4. Informace o nadlimitních veřejných zakázkách s využitím výjimky podle §18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Kampaň Latinská Amerika (předložil ministr pro místní rozvoj) – č.j. 639/13

Rostislav Vondruška, generálny riaditeľ ČCCR – CzechToursim, predložil tieto štyri informácie Kamilovi Jankovskému, vtedajšiemu ministrovi pre miestny rozvoj (Věci veřejné/LIDEM). A minister ich predložil na zasadnutí vlády Petra Nečasa (ODS). Takto sa potichu, formou „pro informace“ odsúhlasila investícia v hodnote štyroch stoviek miliónov korún na pár týždňov trvajúcu globálnu TV reklamu propagujúcu Českú republiku v lete 2013. Bez výberového konania.

391 miliónov Kč na reklamu ČR v zahraničí bez výberového konania?!

Výberovým konaniam na nákup reklamy v médiach pre súkromné spoločnosti sa venujem od roku 2002. Tie verejné v ČR sledujem od roku 2010. Aktivity spoločnosti CzechTourism, ktorá pravidelne zadáva medzinárodné zákazky na komunikáciu v okolitých krajinách (Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Slovensko), sú na sledovanie zvlášť zaujímavé. Ako je možné, že zákazku takého veľkého rozsahu riešili bez výberu dodávateľa?

Snažil som sa zistiť dôvody, ktoré k tomuto kroku spoločnosť CzechTourism a následne aj „Ministerstvo pro místní rozvoj“ doviedli. Aby ste pochopili moju zvedavosť. Podľa marketingového plánu na rok 2014, schváleného 15.1. tohto roku, je predpokladaná výška všetkých investícií CzechTourism do komunikačných aktivít v roku 2014 – 300 miliónov Kč.

Odpoveď z CzechTourism okrem argumentácie zákonom obsahuje aj presne vyčíslene čiastky, vrátane kurzových rozdielov a DPH, spolu 391 mil. Kč:

CT20140203

 

Odpoveď z ministerstva už len opakuje argumentáciu zákonom:

MMR20140207

 

Dôvody postupu bez výberu nikto nevysvetlil. Oba subjekty argumentovali tým, že konali v zmysle zákona. Odvolávali sa na zákon č. 137/2006 Sb., „o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.“ Oba subjekty uvádzali nasledovnú výnimku (§18 odst. 2, písm. d): „Pokud se jedná o zakázky zadávané veřejným zadavatelem, spočívající v nabývání, přípravě, výrobě nebo společné výrobě programového obsahu určeného pro vysílání nebo distribuci, a o veřejné zakázky týkající se vysílacího času“.

Tieto argumenty majú minimálne dva háčiky:

  1. §18 odst. 2 pred všetkými výnimkami bodu a) až i) píše, že: „… není zadavatel povinen zadávat veřejně zakázky podle tohoto zákona…“. Čiže môže, ale nemusí. Nedá mi nespýtať sa ministerstva i spoločnosti Czech Tourism: Prečo ste využili výnimku práve pre takú veľkú zákazku?
  2. Vysielanie reklamy nepatrí pod „programový obsah.“ A v zákazke za 391 milióna Kč išlo o vysielanie reklamných spotov v dĺžke 5 až 90″ v reklamných prestávkach.

O zákazku za 391 miliónov Kč na niekoľko týždňov by zabojovali aj domáce mediálne agentúry, ktoré sú súčasťou globálnych medzinárodných sietí. V tom momente by sa CzechTourism stal najväčším klientom tuzemskej mediálnej agentúry za leto 2013.

Rozhodnutie o výbere najvhodnejšej ponuky

Existujú štyri dokumenty zo dňa 2.7.2013, ktoré popisujú a zdôvodňujú priamu komunikáciu s médiami za účelom tejto verejnej zákazky. Odporúčania vypracovala advokátna kancelária a dokument sa často odvolával na mediálny audit. Žiaľ, spoločnosť CzechTourism o konkrétnej advokátnej kancelárii, ani o jej výbere za týmto účelom, nebola ochotná poskytnúť jedinú informáciu.

Jedným za všetky zaujímavé argumenty Rostislava Vondrušku, prečo mať TV reklamu aj v Latinskej Amerike (za 77 mil. Kč!!!) je aj „bezprecedentný nárast příjezdů“ z Latinskej Ameriky do Česka. V roku 2012 to bolo „závratných“ 144 930 osôb. Pre vašu predstavu a pre porovnanie, z Nemecka prišlo v roku 2013 do Česka turistov cca 1,4 milióna. Celkovo prišlo 7,3 milióna zahraničných turistov. Tomu sa hovorí „efektívnosť.“ Pani ministerka pre miestny rozvoj ČR, Věra Jourová (hnutie ANO), myslíte si, že CzechTourism sa správa ako „řádný hospodář“?

Titulné strany  dokumentov z 2. 7. 2013 opierajúce sa o rady anonymnej advokátnej kancelárii a o mediálny audit z 15. 8. 2013:

czechtourismrozhodnuti

CzechTourismRozhodnuti

Mediálny audit od EMM nič nepotvrdil, alebo prečo sa opäť antidatuje

Spoločnosť CzechTourism podpísala dňa 5.8.2013 s medzinárodnou auditorskou spoločnosťou pre média EMM zmluvu. Výstup z „auditu“ bol hotový už za desať dní, čiže 15. 8. 2013. Žiaľ, do podkladov zástupcov CzechTourism sa dostali len pozitívne informácie. Tie negatívne nie a ja si myslím, že klamať sa nemá. Tobôž pri verejnej zákazke takého rozsahu.

K veľkým zástancom antidatovania okrem Petra Dvořáka z ČT (článok tu), je aj Rostislav Vondruška z CzechTourism:

CzechTourismAntidatovanie

 

Ako odborník na média očakávam z mediálneho auditu primárne kontrolu svojich dodávateľov. Či splnili to, čo mali. V tomto prípade by ma zaujímalo, či bolo splnené toto: Bol v rámci globálnej TV reklamy zadanej spoločnosťou CzechTourism odvysielaný a doručený v lete roku 2013 aspoň zazmluvnený rozsah TV vysielania v hodnote 391 miliónov Kč?

Odpovede sa možno dočkám spolu s daňovými poplatníkmi až od budúceho generálneho riaditeľa CzechTourism.

Ak by bol priemerný spätný bonus / kick back / úplatok (viac vysvetlenia v článku tu) vo výške 11%, tak hovoríme o úplatku 43 mil. Kč.

Zdielajte cez nasledovnú upútavku (po kliknutí v pôvodnom rozlíšení):

czechtourism400milionov

Všetky moje články k CzechTourism sú dostupné tu.


promotion

Czech advertiser? Slovak Advertiser? Don’t miss

Pavol Macinga focus on independent media consultancy with 25 years experiences in advertising media. Pavol is guardian of media budget as an investment in growth. Pavol integrate all media types while improve ROI/ROAS. Pavol helps Czech & Slovak advertisers to use media investment more effectively.

macinga.media