Digitálni strategie CzechTourism

digitalnistrategie Kópiu digitálnej stratégie CzechTourism si môžete stiahnúť priamo od nás tu.

CzechTourism nesklamal v zadávaní kampaní, opäť perlí! Dnes zverejnil vo vestníku verejných zákaziek, že bude rebrandovať za 29 mil. Kč (na nákup on-line médii) na cca 3 mld. populáciu! A to konkrétne na Nemecko, Škandináviu, Rusko, Čínu, Blízky východ, USA, Japonsko, Južnú Kóreu, Brazíliu. czechtourism-25022014 Zadávacia dokumentácia nie je jednoznačná, na koľko okrem on-line, obsahuje aj požiadavku na print, avšak v cenovej tabuľke print už nie je. printinzercect TV média budú riešené samostatne. Nie je však verejne známe, či to bude opäť, ako v roku 2013 bez súťaže. Objem za TV nie je verejný. V roku 2013 to bolo s DPH za 391 mil. Kč. Viac o TV od CzechTourism bez výberového konania v článku z minulého týždňa tu. Je zrejmé, že bez subdodávateľov sa to neobíde. Zvládnuť globálny on-line z Prahy ešte ide. Avšak zvládnut štyri eventy mimo ČR a globálny multimediálny monitoring už bude oriešok.

mediarelationsct

Ak by chcel niekto skutočne poctivo splniť celú zadávaciu dokumentáciu, bude to mať náročné. Zároveň k tomu, v programovom vyhlásení novej vlády bolo aj prehodnotenie propagácie Českej republiky v zahraničí. Je teda otázka, že či bude mať CzechTourism vôbec koho hodnotiť. Tiež sa môže stať, že celý tender bude zrušený priamo nadriadeným ministerstvom MMR. Nebude to prvé ministerstvo súčasnej vlády, ktoré zruší už rozbehnutý tender. Pikoška na záver zo zadávacej dokumentácie:

„Monitorovány budou pouze ty výstupy, které nemají negativní tonalitu.“

Všetky moje články k CzechTourism sú dostupné tu.