Esquire zverejnil kompletné vydania od roku 1933

…vrátane ikonických fotografií a reklám, spolu tisíc vydaní

Macinga Blog Esquire 1

Magazín Esquire uviedol online predplatné na všetky vydania od r. 1933. Spolu tisíc vydaní. Za mesačné predplatné $4.99 máte k dispozícii všetky články, fotografie, nákresy a v neposlednom rade, reklamy.

Som zástancom advertoriálov, v printe, ako aj v online. Dobre urobený advertoriál, prípadne netradičné poňatie inzercie, môže pomôcť viac, ako bežná inzercia. Na koľko v súčasnosti v tuzemsku nie je forma advertoriálov na slušnej úrovni, inšpirácia z online archívu Esquire sa môže zísť.

Prvé číslo magazínu Esquire, vydanie jeseň 1933

Macinga Blog Esquire 2

Prvá inzercia v prvom čísle magazínu Esquire

V dnešnom digitálnom slovníku by sme ľavú stranu nazvali „native advertising“, v slovníku pre print, advertoriál.

Macinga Blog Esquire 3

Dôkaz, že reklame vo forme advertorálov sa nevyhýbali ani globálne značky

Macinga Blog Esquire 6

Macinga Blog Esquire 7

Posledná strana prvého čísla magazínu Esquire

Macinga Blog Esquire 4

Advertoriál v tuzemsku vo forme zalomenia v jednoduchom textovom editore s najmenším písmenom a s priloženou fotografiou zo školského tabla, nie je to pravé, čo by malo čitateľov a potencionálnych zázkazníkov osloviť. Ďalšie inšpirácie na Esquire Classic.