Hľadám troch nových riaditeľov pre cestovný ruch v ČR

Ministerka pre miestny rozvoj ČR, Věra Jourová, sa rozhodla dať príležitosť novým tváram v oblasti cestovného ruchu. Vypísala výberové konanie na dva najzásadnejšie posty pre túto oblasť. Na pozíciu generálneho riaditeľa agentúry CzechTourism a riaditeľa odboru cestovného ruchu na MMR. Spôsob nakladania s rozpočtami ČR a EÚ v rámci agentúry CzT ma už niekoľko mesiacov nenecháva kľudným. Verím, že personálnou obmenou, po ktorej som tiež volal, dôjde k zlepšeniu práce CzT v oblasti verejných zákaziek, primárne k zvýšeniu efektivity nakladania s reklamnými rozpočtami.

Riaditeľa/ku agentúry CzechTourism

Aktuálne je riaditeľom CzechTourism pán Ing. Rostislav Vondruška.

Riaditeľa/ku odboru cestovného ruchu na MMR

Aktuálne patrí táto pozícia pani Ing. Margit Beníčkovej. Okrem iného, zahŕňa daná pozícia automaticky aj výkon funkcie zriadovateľa agentúry CzechTourism a Horské služby ČR o.p.s.

Riaditeľa/ku odboru stratégie a marketingu v agentúre CzT

Aktuálne zastáva túto pozíciu pán Mgr. Marek Mráz. Táto pozícia síce nie je oficiálne vypísaná, ale bol by zázrak, ak by nedošlo k jej zmene, pokiaľ dôjde k zmene na pozícii generálneho riaditeľa agentúry CzechTourism.

Bližšie informácie o 1. a 2. pozícii nájdete na stránkach MMR tu. Pozor, uzávierka pre záujemcov o tieto pozície je už tento týždeň, najneskôr do polnoci, v sobotu 31.05.2014! Buď elektronicky na zamestnani@mmr.cz, alebo na adrese:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Verejný prísľub

Pokiaľ by niekto z nových a relevantných adeptov do svojich 10 stranových koncepcií, ktoré sa majú tiež predložiť, plánoval zahrnúť zopár viet na tému „verejné zákazky, marketingová komunikácia a veci s tým súvisiace“, rád sa s ním stretnem. Len tak, bez záväzkov. Priamo v Prahe, kľudne oproti MMR, alebo vedľa CzT. Píšte na pavol@macinga.com, alebo volajte na 606 43 23 29.

Kto bude nová Beníčková, nový Vondruška a nový Mráz?

RediteleCestovniRuch

Všetky moje články k CzechTourism sú dostupné tu.