Kras: Sagan Parking on Citroen spĺňa štatút súťaže Effie Slovakia

Vo štvrtok 5. 12. 2013 som poslal otvorený list na výkonného riaditeľa Krasu a predsedu poroty Effie Slovakia. Včera 9. 12. 2013 zasadol Dozorný výbor Krasu a dnes som dostal odpoveď, ktorú prikladám v pôvodnom znení.

Vážený pán Mačinga,

dohľad nad súladom prihlášok so Štatútom súťaže EFFIE Slovakia je v zmysle čl. 9 v kompetencii Dozorného výboru, ktorý na svojom zasadnutí dňa 30. Októbra 2013 rozhodol , že prihláška Sagan parking on Citroen spĺňa všetky vecné, obsahové i formálne náležitosti predpísané týmto Štatútom a kampaň zaradil do súťaže.

Na základe Vášho otvoreného listu sa dňa 9. Decembra 2013 opätovne predmetnou prihláškou zaoberal a konštatoval, že prihláška bola prihlásená a hodnotená v súlade so Štatútom súťaže.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností pripájame vyjadrenie klienta:

,,Kampaň Sagan Parking on Citroen bola jednoznačne vytvorená pre slovenský trh s cieľom pokrytia slovenského trhu.

Partnerstvo s Petrom Saganom, ako ambasádorom Citroen, je výlučne lokálnym, slovenským partnerstvom s fliliálkou Citroën Slovakia a nie je centrálnou aktivitou značky Citroen. Práve preto spojenie Citroën a Petra Sagana má význam v našom, slovenskom prostredí a jeho chápanie v celosvetovom meradle nemá opodstatnenie.

Stratégia šírenia, ktorú vypracovala agentúra Istropolitana Ogilvy, bola zameraná na zasiahnutie slovenského publika (čo sa aj vynikajúco podarilo) a použitie zahraničných serverov slúžilo na to, aby sa zvýšila atraktivita, viralita a uveriteľnosť celej kampane na slovenskom trhu.

Radovan Pokojný, Marketingový riaditeľ, CITROËN SLOVAKIA s.r.o. ´´

Vašej požiadavke o sprístupnenie kompletných informácií o hlasovaní poroty v prvom a druhom kole žiaľ nemôžeme vyhovieť, nakoľko držiteľ licencie nám zverejnenie výsledkov nepovoľuje. Kompletné zloženie poroty súťaže EFFIE Slovakia pre ročník 2013 môžete nájsť na našom webe /link: http://www.effie.sk/2013/10/porota-effie-2013/#more-1381

S pozdravom,

Jana Šimeková, výkonná riaditeľka KRAS
Marek Mikle, predseda poroty
Yolka Udičová, člen Dozorného výboru KRAS
Marek Mrázik, člen Dozorného výboru KRAS

Každý si môže urobiť svoj vlastný názor a porovnať vyjadrenie klienta, spolu s prihláškou jej reklamnej agentúry a štatútom súťaže (prihlášku a štatút nájdete tu s otvoreným listom). Ja naďalej spracuvávam analýzu tejto práce od reklamnej agentúry Istropolitana Ogilvy. Na úvod len otázka, prečo toto virálne video získalo cenu za PR (Golden Drum) a cenu za efektivitu (Effie Slovakia)?