Kto stúpal a kto klesal z česko – slovenských denníkov spravodajstva, bulváru a ekonomiky za posledných 5 rokov?

Odvšadial počúvame a čítame, že papierové vydania denníkov klesajú a ich on-line verzie rastú. Je to však plošne naprieč rôznymi segmantami? A ako sú na tom dvojice médií v Českej republike a na Slovensku, ktoré ešte donedávna mali zhodných (spolu)vlastníkov? Aby sme brali do úvahy širšie obdobie, porovnávame 1Q 2014 vs 1Q 2009, t.j. rozdiel 5 rokov. V tabuľke uvádzam čísla za papierové vydania denníkov, je to priemerný celkový predaj za jedno vydanie v príslušnom štvrťroku. Pri on-line verziách denníkov uvádzame priemerný mesačný počet reálnych užívatelov (RU) za príslušný štvrťrok. Zhodou náhod, trojica denníkov rešpektuje trojicu odlišných zameraní. Porovnávame najčítannejšie české a slovenské denníky spravodajstva (MfD a SME), bulváru (Blesk a Nový čas) a ekonomiky (Hospodářké noviny a Hospodárske noviny). Vo všetkých troch zameraní papierové vydania denníkov na Slovensku klesli menej, ako v ČR. A zároveň, opäť vo všetkých troch prípadoch, on-line verzie denníkov stúpli viac na Slovensku, ako v ČR. Nemôžeme nespomenúť, že spravodajské a bulvárne papierové vydania denníkov klesli v predaji menej, ako ekonomické. Platí to pre obe krajiny. 20140518 BloggerMacinga