(01. 06. 2013 / Pavol Mačinga, osobitná správa)

Áno, mám veľký problém s mediálnymi bonusmi, s tzv. AVBs (Agency Volume Bonifications), alebo ľubovolným plnením zo strany média smerom k mediálnej agentúre, resp. k jej nákupnému domu, alebo inej právnickej osoby v rámci jedného holdingu. Jednoducho, všetko je to úplatok – KICK BACK a pokiaľ v tom klient nie je v 100% miere zmluvne involvovaný, mediálna agentúra nie je v 100% rozsahu nezávislá a nemôža hájiť prioritne záujmy svojich klientov. Klient mediálnej agentúry by mal byť podrobne informovaný o týhto finančných tokoch a zmluvne sa s mediálnou agentúrou dohodnúť, akým podielom sa budú o dodatočný výnos, vďaka finančným objemom klientov, deliť.

Klienti, koľko Vám za rok 2012 doplatila Vaša mediálna agentúra?

Vrátili sa Vám od Vašej mediálnej agentúry mediálne bonusy za Vami preinvestovanú čiastku v médiách za rok 2012? V celom objeme? Len ich čast? Alebo vôbec nič? Viete o tom, že sú to Vaše peniaze a máte na ne nárok?* Zakotvuje Vaša súčasná zmluva s mediálnou agentúrou pravidlá pre narábanie s mediálnym bonusom? Z pohľadu názoru právnikov, je možné posúdiť obdobné nároky aj spätne a použiť inštitút bezdôvodného obohatenia.
* za predpokladu, že ste sa ich Vy, alebo Váš predchodca zmluvne nezriekli

Vrátili drobné?

Ilustračný obrázok

Vrátili poriadný balík?

Ilustračný obrázok

 

Benchmark AVBs CZ

  • 30% z mediatypu Internet
  • 22% z mediatypu Rádio
  • 20% z mediatypu OOH
  • 15% z mediatypu Print
  • 12% z mediatypu TV

Benchmark AVBs SK

  • 20% z mediatypu Internet
  • 12% z mediatypu Rádio
  • 12% z mediatypu OOH
  • 8% z mediatypu Print
  • 7% z mediatypu TV

Vysvetlenie k číslam je tu.

 

K téme vyšli nasledovné ďalšie príspevky:

2013/08/01 Robia mediálne bonusy z agentúr zlodejov?

2013/09/01 Všetko, čo ste chceli (nechceli) počuť o AVBs, časť 1.

2013/10/22 Všetko, čo ste chceli (nechceli) počuť o AVBs, časť 2.

2014/03/03 Mediálne bonusy – rady klientom

(HOME)