Mediálne konzultačné spoločnosti, alebo kto sú Cimoradský, Kovařík a Mačinga a čo vlastne robia?

Tento článok priamo nadväzuje na predchádzajúci článok Pozor na garážové odborníky, ktorý bol zverejnený v českom odbornom mesačníku Strategie. O čom bol? Napríklad o väčšej škode, ako úžitku. Prečítať si ho môžete tu.

Mediálne konzultačné spoločnosti

Právne subjekty (s.r.o./a.s.), ktoré sa v ČR primárne venujú poradenstvu v oblasti plánovania a nákupu médií (a s tým súvisiacimi hlavnými službami ako sú audit, poradenstvo a výberové konania), sú tri:  Fairbrother Lenz Eley, s.r.o., Macinga Media, s.r.o. a Media Strategy, a.s.

Tzv. štandardné činnosti, ako sú mediálny audit, mediálne poradenstvo, či výber mediálnej agentúry, vám dokážu poskytnúť všetci traja. Len k tomu cieľu príde každý z nich svojou vlastnou cestou. Ak chcete zistiť AKO, dohodnite si nezáväzné stretnutie s každým, sú len traja a už len tie samotné tri stretnutia Vás posunú o krok ďalej. A zároveň má každý z týhto troch subjektov niečo osobité, čím sa odlišuje od ostatných. Fairbrother Lenz Eley poriadajú každý rok konferenciu a súťaž so špecializáciou na média. Macinga Media každoročne realizuje outsourcovaného mediálneho manažéra v oddeleniach marketingu na strane zadávateľa, v rozsahu ¼ až ½ FTE. Media Strategy má svoj dlhodobý TV Price Pool Audit, ktorý bol pôvodne určený na sledovanie optimálnych cenových hladín CPP na trhu TV v CZ, HU, SK a PL. Výstup bol 2x ročne. Hovorím v minulom čase, pretože o ňom aktuálne nie je možné nič zistiť. A vzhľadom na situáciu na TV trhu je obtiažné získať hodnoverné úrovne hladín CPP pre väčšinu trhu.

Cimoradský, Kovařík a Mačinga

Hynek Cimoradský, cimoradsky@flemedia.cz, (nar. 1967) a jeho “FLE,” ako trh zvykne skracovať názov jeho spoločnosti, oslávi na budúci rok už desať rokov existencie (24.6.2004). Pred založením vlastnej mediálnej konzultačnej spoločnosti strávil Hynek 5 rokov na strane mediálnej agentúry, 4 roky na strane reklamnej agentúry a 1 rok na strane zdávateľa.

Jaroslav Kovařík, jaroslav.kovarik@mediastrategy.eu, (nar. 1955) a jeho Media Strategy, boli určite priekopníkmi v obore v ČR. Spoločnosť bola zaregistrovaná už 2.3.2001 (vtedy ešte ako s.r.o.). Žiaľ, oficiálne CV, či už na firemnej stránke alebo na sieti LinkedIn, nám nepovie nič konkrétne o tom, čo bolo pred Media Strategy. Jedinou zmienkou je práca v mediálnej oblasti od roku 1994. V tej dobe patril pan Kovařík medzi zakladateľov časopisu Týden.

Pavol Mačinga, pavol@macinga.com, (nar. 1977) a jeho Macinga Media, sú zatiaľ posledným prírastkom do tejto rodiny. Pavol strávil pred samotným založením (17.2.2010) mediálnej konzultačnej spoločnosti 7 rokov na strane zadávateľa, 4 roky na mediálnom oddelení v reklamnej agentúre a 3 roky v médiach.

Zhodou náhod, všetci traja predstavitelia a zakladatelia tuzemských mediálnych konzultačných spoločností sa v oblasti médií pohybujú od roku 1994, čo je už aktuálne 20 rokov.

V zahraničných mediálnych konzultačných spoločnostiach je prirodzene dĺžka praxe ešte väčšia. Skoro všetci majú spoločné to, že pred tým strávili čas na druhej strane barikády, čiže v mediálnej agentúre alebo u zadávateľa na pozícii zodpovednej za oblasť médií. Príklady:

  • Manuel Reyes, bývalý šéf Starcom Latinská Amerika, súčasný šéf Cortex Media (25 rokov prax)
  • Alan Rutherford, bývalý globálny šéf médií v Unilever, súčasný šéf Axiology (28 rokov prax)
  • Michael Greenlees, bývalý viceprezident Omnicomu, súčasný šéf Ebiquity (34 rokov prax)