Mladá fronta poskytovala provize – bonusy za dosažené výsledky inzerce

Vydavatelství Mladá fronta je od poloviny února 2020 v úpadku. Věřitelé vydavatelství se přihlásili s pohledávkami v celkové výši 400 milionů korun. Učinilo tak více než 400 subjektů. Začátkem března to bylo míň než 76 milionů korun a 14 subjektů. Vrchní soud v Praze minulý týden zrušil prohlášení konkurzu na vydavatelství Mladá fronta, a tedy i následný prodej v aukci (vydraženo za 50 milionů korun).

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o subjektech, které procházejí insolvenčním řízením. Vede ho příslušný rejstříkový soud, kterým je krajský soud. V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008 a nebyli z rejstříku vyškrtnuti dle § 425 insolvenčního zákona.

„Nemožnost úhrady bonusů 2019 agenturám – stop na poskytování inzerce v 2020.“

Zpráva Dlužníka o své hospodárske situaci, Advokátní kancelář Glatzová & Co.

Věřitelé vydavatelství Mladá fronta z rad mediálních agentur

 1. Dentsu Aegis Network Czech Republic
 2. GroupM
 3. Lion Communications
 4. Media Investments
 5. Mediacom
 6. Mindshare
 7. Mqi Brno
 8. Red Media
 9. Wavemaker 

V seznamu mi absentuje Omnicom a Medea (mediálky přes 1 miliardu korun ročního obratu). Svoje pohledávky mohli prodat, nebo neuplatnit. A také nemuseli mýt žádné pohledávky. A byla by čirá spekulace řešit důvody.

Pohledávky z rad mediálních agentur ve výši 4 milionů korun

 1. bonus za rok 2018
 2. bonusy podle čl. IV, resp. V. Smluv o nákupu reklamního prostoru v médiích, nárok za rok 2019 (4x)
 3. bonusy za dosažené výsledky inzerce podle pravidel určování výše bonusů uvedených v čl. III. Smlouvy
 4. propagace na golfu
 5. služby obchodního a mediálního poradenství
 6. školení na Silvestra 2019


promotion

Czech advertiser? Slovak Advertiser? Don’t miss

Pavol focus on independent media consultancy with 26 years experiences in advertising media. Pavol is guardian of media budget as an investment in growth. Pavol integrate all media types while improve ROI/ROAS. Pavol helps Czech & Slovak advertisers to use media investment more effectively.

This image has an empty alt attribute; its file name is adMacinga-500px.gif