Nedalo sa inak, podal som trestné oznámenie na Rostislava Vondrušku z CzechTourism

Aktivity CzechTourism sledujem od leta 2011. Od začiatku mi bolo jasné, že v štátnych organizáciách bude väčší neporiadok ako v súkromnom sektore. Je. Ale čo ma fascinuje tiež, je opakovaná neochota zodpovedných počúvať a nechať si poradiť a to ani zdarma! Doteraz som túto skúsenosť so „štátnym štandardom“ nemal dôvod ventilovať verejne. Ale všetko sa zmenilo v momente, keď som sa náhodne dostal k podrobnostiam zákazky, ktorá mi vyrazila dych.

Štyristo miliónov korún za jediný mesiac

Štyristo miliónov korún z prostriedkov daňových poplatníkov investoval CzechTourism do jednomesačnej TV kampane, bez výberového konania. A ja som presvedčený o tom, že traja hlavní protagonisti, pán Ing. Rostislav Vondruška, riaditeľ agentúry CzechTourism, Ing. Margit Beníčková, riaditeľka odboru cestovného ruchu na MMR* a Mgr. Marek Mráz., riaditeľ odboru stratégie a marketingu v agentúre CzechTourism, veľmi presne vedia, čo robia.

Kto je kto a čo z toho plynie

Pozícia pani Beníčkovej je unikátna v tom, že zastupuje aj zriaďovateľa agentúry CzechTourism, t.j nadriadený orgán, MMR. Pikantné taktiež je, že v čase, keď bol pán Vondruška ministrom MMR, bola pani Beníčková, jeho súčasná nadriadená, jeho podriadenou. A s tým súvisí otázka, na koho každého som to mal vlastne podať trestné oznámenie. Faktom je, že nemám žiadne dôkazy proti pánovi Mrázovi a ani proti pani Beníčkovej. Jediné, verejne dostupné dôkazy, mám proti pánovi Vondruškovi, konajúcom v mene agentúry CzechTourism.

Vodu káže, víno pije

O nehospodárnych krokoch CzT som už uverejnil niekoľko príspevkov, odoslal stovky podnetov na poslancov, senátorov, do médií. Klasickou poštou aj na podvýbor pre cestovný ruch. Nič. Až v druhej polovici mája (května) 2014, mi zatelefonovala samotná pani ministerka Jourová, že by si rada vypočula moje výhrady k práci CzT. Po telefonickom rozhovore som dostal možnosť problém vysvetliť osobne, priamo v jej kancelárii. Veril som tomu, že sa na základe faktov, ktoré odovzdám pani ministerke, nehospodárnosť CzechTourism skutočne prešetrí. Veď pani Jourová je pravou rukou pána Babiša, ktorý propaguje centrálny nákup, prístup správneho hospodára a podobne.

Chcete fakty? Tu sú. Ale nestačí.

Na stretnutí s Věrou Jourovou v utorok 20. 05. 2014, som predložil konkrétne dôkazy, ktoré poukázali na niekoľkonásobne vyššiu cenu zaplatenú  za reklamné vysielanie v mesiaci máj (květen) a jún (červen) 2014. Konkrétne ide o stanice Óčko a Óčko Gold. Rozdiel som ukázal na príklade rozpočtu iného ministerstva – MŠMT. V piatok 13. 06. 2014, som dostal písomnú reakciu MMR. Tá reakcia sa však týkala úplne iného obdobia – leta 2013. Bol som zaskočený. Buď pani Jourová absolútne dôveruje svojim spolupracovníkom a podpisuje aj veci, ktorým nerozumie, alebo je jej odpoveď „mimo mísu“ úmyselná.

Stratil som trpezlivosť

Média nepomohli, nadriadený orgán agentúry CzechTourism (MMR) nepomohol. Po štyroch mesiacoch som stratil trpezlivosť. Poslednú vec, ktorú som ako občan EÚ ešte mohol urobiť, je podať trestné oznámenie a podnety na príslušné úrady. V pondelok 16. 06. 2014 som v Brne, s policajným doprovodom(!) na podateľňu podal nasledovné:

 Trestní oznámení

Nejvyšší státní zastupitelství
Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality
JUDr. Zdeněk Kasal, ředitel
Jezuitská 4, 660 55 Brno, ČR

Kópie: AFCOS, CzT, EK-OLAF, MMR, NKÚ, ÚOHOS

V Brne dne 16. 06. 2014

V souladu s § 158 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, tímto podávám oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (dále jen „trestní oznámení“) na

Ing. Rostislav Vondruška, generální ředitel agentury CzechTourism.

Odůvodnění:

 1. V lete 2013 pozmenil/antidatoval verejné listiny pri zadávaní reklamy v TV na srpen 2013 vo výške 391 mil. Kč, čo mu dalo nárok/oprávnenie smerom k MMR a vláde ČR zrealizovať nákup bez výberového konania. Zákazky na zasadnutí úradu vlády: 19.6.2013, citácie z EMM správy v CzT: 2.7.2013, podpisy TV zmlúv cca 11.7.2013, začiatok vysielania v TV: 1.8.2013, podpis zmluvy s EMM: 5.8.2013, audit/správa od EMM: 15.8.2013
 2. Koncom dubna 2014 uzatvoril 6 dohôd so slovenskými TV stanicami na vysielanie reklamy na květen a červen 2014 bez výberového konania vo vyššej cene, ako cene obvyklej.
 3. Koncom dubna 2014 uzatvoril 7 dohôd s českými TV stanicami na vysielanie reklamy na květen a červen 2014 bez výberového konania vo vyššej cene, ako cene obvyklej. Napríklad jednotku sledovanosti (1%) na staniciach Óčko/Gold nakúpil za 53.589 Kč, pre porovnanie, MŠMT nakúpil za 7.000,- Kč. Z týchto 7 dohôd vzniká škoda min. vo výške 12 mil. Kč v porovnaní s bežnou cenou (cena MŠMT je cena nižšia, ako bežná).
 4. Koncom května 2014 informujem Rostislava Vondrušku o veľkej nezrovnalosti cien a možnosti kampane na červen 2014 stopnúť bez pokuty na základe podpísaných dohôd. TV kampane na mesiac červen odmietol zastaviť bez uvedenia dôvodu.

Ing. Rostislav Vondruška, úmyselným a opakovaným jednaním spôsobil škodu veľkého rozsahu pre svojho zamestnávateľa – agentúru CzechTourism a pre ČR s Európskou úniou (spolufinancovanie kampaní). Podľa môjho úsudku sa previnil v zmysle:

 • § 220 Porušení povinnosti při správě cizího majetku
 • § 260 Poškození finančních zájmů Evropské unie
 • § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby

Vzhľadom na spôsob/proces nákupu reklamy v ČR a SR nie je vylúčený neoprávnený prospech z tzv. mediálnych bonusov / kick backov / AVBs, či už priamo, alebo cez tretiu stranu – prostredníka. V souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu požaduji, abych byl do jednoho měsíce od podání tohoto trestního oznámení vyrozuměn o učiněných opatřeních. S pozdravem,   Pavol Mačinga, pavol@macinga.com Hronská 30, Bratislava, 821 07, SR Přílohy:

 1. Titulná strana auditu od EMM z 15.8.2013 a citácie EMM v správe CzT podpísaná p. Vondruškom 2.7.2013, 1 strana
 2. Prehľad zmlúv CzechTourism (7x zmluva s TV v ČR s prepočtom odhadu sledovanosti a spôsobenej škody), 1 strana
 3. CzechTourism utráci nehospodárně (môj dokument, ktorý detailnejšie popisuje pochybenia na strane CzT), 12 strán
 4. Smlouva o nákupu reklamního prostoru v televízním vysílaní (CzechTourism so Stanice O, a.s.), 18 stran
 5. Smlouva o poskytnutí služby „Plánovaní a nákup reklamního prosoru…“ (MŠMT s Knowlimits s.r.o.), 10 stran
 6. Ďalšie zmluvy (20+) a podkladové dokumenty budú k dispozícii tento týždeň na www.macinga.com/czechtourism

Prílohu číslo 3 si môžete prečítať a stiahnúť tu. Príloha číslo 6 je prístupná pre štátne orgány a novinárov cez službu Dropbox. Novinárov prosím o ich e-mail na pavol@macinga.com.

Mám pocit, že peniaze v CzechTourism niekto vyhadzuje von oknom… A to s poverením a dôverou MMR… A celé sa to už nakláňa…

MMRsCzT


promotion

Czech advertiser? Slovak Advertiser? Don’t miss

Pavol Macinga focus on independent media consultancy with 25 years experiences in advertising media. Pavol is guardian of media budget as an investment in growth. Pavol integrate all media types while improve ROI/ROAS. Pavol helps Czech & Slovak advertisers to use media investment more effectively.

macinga.media