Nejvyšší kontrolní úřad kritizuje hospodaření Ministerstva pro místní rozvoj

Do cestovního ruchu šlo v posledních šesti letech 49 miliard korun, jeho výkonnost přitom po celou dobu stagnovala nebo klesala

Dnes tvrdí Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v tlačovej správe vydanej ku kontrole čerpania finančných prostriedkov na rozvoj cestovného ruchu v ČR.

TISKOVÁ ZPRÁVA ke KA č. 13/32 – 28. 7. 2014

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na poskytování, čerpání a využití dotací na rozvoj cestovního ruchu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, Integrovaného operačního programu a čtyř regionálních operačních programů.

Od konce roku 2007 do poloviny roku 2013 získalo podle Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v oblasti cestovního ruchu podporu přes 4 500 projektů s celkovým objemem dotací přes 49 miliard korun. Výkonnost cestovního ruchu ale ve stejném období stagnovala nebo klesala. Potvrzuje to například zpráva o plnění koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2007–2013, kterou MMR předložilo k informaci vládě, nebo hodnocení dopadů regulace (RIA) k věcnému záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu z října roku 2013. V tomto hodnocení MMR píše, že podíl cestovního ruchu na makroekonomických ukazatelích klesá, stejně jako počet zaměstnanců v tomto odvětví a přínos cestovního ruchu pro veřejné rozpočty.

Národní program podpory cestovního ruchu měl zpřístupnit aktivity spojené s cestováním znevýhodněným skupinám, jako jsou rodiny s dětmi, mládež, studenti, senioři či hendikepovaní. MMR nesledovalo, jestli projekty podpořené z tohoto programu skutečně naplňují jeho cíl a do jaké míry jsou orientované na cílové skupiny. MMR z programu například podpořilo zřízení půjčovny vozítek Segway dotací 1,2 milionu korun nebo vybudování půjčovny elektrokol a dětských elektrických vozítek dotací téměř milion korun. Hodnocení kvality žádostí o dotaci navíc bylo u tohoto programu vysoce subjektivní.

U Integrovaného operačního programu kontroloři prověřili celkem sedm projektů. Šest z nich bylo nedostatečně připraveno, což u tří nakonec vedlo k jejich předčasnému zastavení. Například projekt národního informačního portálu cestovního ruchu byl spuštěn až v roce 2012, přestože koncepce cestovního ruchu s ním počítaly už od roku 1999. Do února 2014 bylo na tento projekt vyčerpáno jen 9 % alokovaných prostředků. V rámci jiného projektu za 95 milionů korun měly subjekty působící v rámci cestovního ruchu získávat značku kvality. Do února 2014 získalo tuto značku jen 12 subjektů. Projekt má přitom končit už v roce 2015. Do letošního února za něj MMR zaplatilo už 41 milionů korun.

Poznámky

Kontrola prebiehala v mesiacoch 09/2013 až 03/2014. Okrem iného aj v agentúre CzechTourism, ktorá je príjemcom finačných prostriedkov na podporu cestovného ruchu. NKÚ našiel pochybenia v MMR, ako aj v agentúre CzechTourism pod vedením Rostislava Vondrušku. Čo je smutné, súčasná ministerka MMR, Jourová obhajuje kroky svojich predchodcov. Aspoň podľa vyjadrení pani Burketovej, z jej komunikačného oddelenia pre média k správe NKÚ. 9 stranový súhrn z NKÚ je k dispozícii v pdf tu. Posúďte sami.

Dalšia kontrola NKÚ v agentúre CzechTourism je naplánovana na obdobie 10/2014 až 06/2015.