Odložená sledovanost po roce platnosti

České TV stanice si zmenou metodiky v priebehu roku nepomohli

S účinnosťou od 1.9.2017 došlo v ČR k zmene oficiálnej TV meny. Nie cenníkov, či už dohodnutých CPP, ale k zmene toho, čo sa klientom účtuje. Je rozdiel platiť za divákov v domácnostiach, alebo aj za ich náštevy? A či len za živú sledovanosť, alebo aj za tú odloženú? A odloženú o jeden deň? Alebo o 3 dni? Nebodaj o 1 týždeň? TV stanice priznávajú, že hľadajú rôzne spôsoby navyšovania odbehnutých/fakturovaných rtg / divákov. Opakovane sa našla zhoda prostredníctvom Asociace televizních organizací (ATO). Niekoľko rokov dozadu (na Slovensku len minulý rok) sa v rámci ATO dohodlo, že medzi divákov budú patriť aj náštevy s automatickým predpokladom, že sledujú TV spolu s domácnosťou. Podrobnejšie o zmene v priebehu roku na Slovensku rozobraté v príspevku tu.

Asociace televizních organizací (ATO) zastřešuje projekt elektronického měření sledovanosti a poskytuje koncovým uživatelům jednotná data o sledovanosti televizních stanic v České republice.
  • od 1.2.2016 platíme aj za vysielanie reklamy počas odloženej sledovanosti v ten istý deň.
  • od 1.9.2017 platíme aj za vysielanie reklamy počas odloženej sledovnoasti 1., 2. a 3. dňa po dni živého odvysielania.

Áno pánove, mali ste pravdu, jednotkovú cenu ste nezmenili

Finančné dôsledky, ktoré som pred rokom spočítal, boli medzi živou sledovanosťou a tou odloženou za prvé tri dni. Rozdiel medzi pôvodným odhadom a skutočnosťou je práve odložené sledovanie nultého dňa, teda odložené sledovanie v ten samý deň, ako živé vysielanie. V praxi to znamená, že napríklad klienti na TV Nova s pravidelným prirodzeným predoručením (OVD) by nemali zaplatiť ani korunu naviac. Avšak, ak ste klient s pravidelným nedoručením free GRPs s presunom v priebehu roku, tak jednoducho reálne zaplatíte aj za GRPs dosiahnuté počas 1., 2. a 3. dňa po dni živého odvysielania. Aktuálne to tvorí cca 0,4% a pravidelne dochádza k nárastu. Ak zoberieme do úvahy celkovú merateľnú odloženú sledovanosť sme už na 4 až 5%.

Už žiadnu retroaktivitu prosím

TV stanice, resp. ich združenie (ATO v ČR a PMT v SR), ako aj ostatné média majú plne právo meniť svoje podmienky, či už technické, ako aj obchodné. Avšak nie retroaktívne, ale vždy s upozornením a vzájomnou dohodou vopred, to platí prirodzene aj pre nonTV média. Desaťročia platilo, že zmena je daná vopred s dvojmesačným predstihom. A pokiaľ TV stanice, kde je drvivá väčsina dohôd na ročnej báze, príde v priebehu roku s retroaktívnou jednostranou zmenou vo svoj prospech na úkor klienta, je to fakt veľký problém. Ešte väčší je, ak sú v tom zapojené/zodpovedné aj mediálne agentúry, ktorých primárnou rolou (aspoň tou oficiálnou, ako aj zmluvnou) má byť hájenie záujmov klientov. Podrobnejšie rozobraté v príspevku tu.

Odložené sledovanie živého televízneho vysielania sa v ČR zvýšilo o 37%

Za posledných 12 mesiacov (9/2017 až 8/2018) došlo k 37% nárastu odloženého sledovania živého televízneho vysielania, v porovnaní s predchádzajucím obdobím (9/2016 až 8/2017).

Celoročný priemer odloženej sledovanosti za posledných 12 mesiacov dosiahol 8:37 (m:ss) denne. Predchádzajúce 12 mesačné obdobie to bolo 6:17 (m:ss). Obdobie pred tým 4:18 (m:ss). A to v hlavnej cieľovej skupine 15+. Odložená sledovanosť v ČR je sledovanosť programu po živom odvysielaní v tom istom dni a počas 7 nasledujúcich dní.


promotion

Czech advertiser? Slovak Advertiser? Don’t miss

Pavol Macinga focus on independent media consultancy with 25 years experiences in advertising media. Pavol is guardian of media budget as an investment in growth. Pavol integrate all media types while improve ROI/ROAS. Pavol helps Czech & Slovak advertisers to use media investment more effectively.

macinga.media