Odložená sledovanost po roce platnosti

České TV stanice si zmenou metodiky v priebehu roku nepomohli

S účinnosťou od 1.9.2017 došlo v ČR k zmene oficiálnej TV meny. Nie cenníkov, či už dohodnutých CPP, ale k zmene toho, čo sa klientom účtuje. Je rozdiel platiť za divákov v domácnostiach, alebo aj za ich náštevy? A či len za živú sledovanosť, alebo aj za tú odloženú? A odloženú o jeden deň? Alebo o 3 dni? Nebodaj o 1 týždeň? TV stanice priznávajú, že hľadajú rôzne spôsoby navyšovania odbehnutých/fakturovaných rtg / divákov. Opakovane sa našla zhoda prostredníctvom Asociace televizních organizací (ATO). Niekoľko rokov dozadu (na Slovensku len minulý rok) sa v rámci ATO dohodlo, že medzi divákov budú patriť aj náštevy s automatickým predpokladom, že sledujú TV spolu s domácnosťou. Podrobnejšie o zmene v priebehu roku na Slovensku rozobraté v príspevku tu.

Asociace televizních organizací (ATO) zastřešuje projekt elektronického měření sledovanosti a poskytuje koncovým uživatelům jednotná data o sledovanosti televizních stanic v České republice.
  • od 1.2.2016 platíme aj za vysielanie reklamy počas odloženej sledovanosti v ten istý deň.
  • od 1.9.2017 platíme aj za vysielanie reklamy počas odloženej sledovnoasti 1., 2. a 3. dňa po dni živého odvysielania.

Áno pánove, mali ste pravdu, jednotkovú cenu ste nezmenili

Finančné dôsledky, ktoré som pred rokom spočítal, boli medzi živou sledovanosťou a tou odloženou za prvé tri dni. Rozdiel medzi pôvodným odhadom a skutočnosťou je práve odložené sledovanie nultého dňa, teda odložené sledovanie v ten samý deň, ako živé vysielanie. V praxi to znamená, že napríklad klienti na TV Nova s pravidelným prirodzeným predoručením (OVD) by nemali zaplatiť ani korunu naviac. Avšak, ak ste klient s pravidelným nedoručením free GRPs s presunom v priebehu roku, tak jednoducho reálne zaplatíte aj za GRPs dosiahnuté počas 1., 2. a 3. dňa po dni živého odvysielania. Aktuálne to tvorí cca 0,4% a pravidelne dochádza k nárastu. Ak zoberieme do úvahy celkovú merateľnú odloženú sledovanosť sme už na 4 až 5%.

Už žiadnu retroaktivitu prosím

TV stanice, resp. ich združenie (ATO v ČR a PMT v SR), ako aj ostatné média majú plne právo meniť svoje podmienky, či už technické, ako aj obchodné. Avšak nie retroaktívne, ale vždy s upozornením a vzájomnou dohodou vopred, to platí prirodzene aj pre nonTV média. Desaťročia platilo, že zmena je daná vopred s dvojmesačným predstihom. A pokiaľ TV stanice, kde je drvivá väčsina dohôd na ročnej báze, príde v priebehu roku s retroaktívnou jednostranou zmenou vo svoj prospech na úkor klienta, je to fakt veľký problém. Ešte väčší je, ak sú v tom zapojené/zodpovedné aj mediálne agentúry, ktorých primárnou rolou (aspoň tou oficiálnou, ako aj zmluvnou) má byť hájenie záujmov klientov. Podrobnejšie rozobraté v príspevku tu.

Odložené sledovanie živého televízneho vysielania sa v ČR zvýšilo o 37%

Za posledných 12 mesiacov (9/2017 až 8/2018) došlo k 37% nárastu odloženého sledovania živého televízneho vysielania, v porovnaní s predchádzajucím obdobím (9/2016 až 8/2017).

Celoročný priemer odloženej sledovanosti za posledných 12 mesiacov dosiahol 8:37 (m:ss) denne. Predchádzajúce 12 mesačné obdobie to bolo 6:17 (m:ss). Obdobie pred tým 4:18 (m:ss). A to v hlavnej cieľovej skupine 15+. Odložená sledovanosť v ČR je sledovanosť programu po živom odvysielaní v tom istom dni a počas 7 nasledujúcich dní.