Odložené sledovanie živého televízneho vysielania sa v ČR počas 1Q 2018 oproti 1Q 2015 zvýšilo trojnásobne

Január/leden 2018 bol vrcholom pre odloženú sledovanosť živého TV vysielania v ČR v doterajšej histórií, ako podiel na celkovej sledovanosti. V hlavnej cieľovej skupine 15+ dosiahla podielu 4,1% resp. 10 minút a 14 sekúnd (z denného ATS). V mladšej cieľovej skupine 15-54 dosiahla podielu 5,3% resp. 10 minút a 20 sekúnd (z denného ATS).

Odložená sledovanosť v ČR je sledovanosť programu po živom odvysielaní v tom istom dni a počas 7 nasledujúcich dní.

Medziročne za prvý štvrťrok došlo k navýšeniu o 37% (7:31 na 10:17), za posledné dva roky plus 126% (4:32 na 10:17) a za posledné tri roky plus 202% (3:24 na 10:17). Všetko za 1Q v hlavnej cieľovej skupine 15+ v čase mm:ss.

Stiahnuteľné v .pdf tu.