Pani ministerka Jourová, stopnite prosím vysielanie reklamy CzechTourism na Slovensku a v Českej republike k 31.5.2014

Pani ministerka Jourová, stopnite prosím vysielanie reklamy CzechTourism na Slovensku a v Českej republike k 31.5.2014 a predíďte tak plytvaniu peniazmi daňových poplatníkov – otvorený list.

Vážená pani Věra Jourová, ministerka MMR ČR,

zástupcovia agentúry CzechTourism podávajú zástupcom svojho zriaďovateľa, MMR (Ministerstvu pro místni rozvoj), zavádzajúce a neúplné informácie, ktorých dôsledkom sa MMR stáva spoluzodpovedným za škody s rizikom vrátenia poskytnutých dotácií EÚ.

Na Vašej spoločnej tlačovej konferencii s Rostislavom Vondruškom, generálnym riaditeľom CzechTourism, ste v piatok 21.3.2014 informovali verejnosť o Vašom spoločnom záujme nakúpiť reklamný čas na nemeckých, ruských, amerických a čínskych TV staniciach s cieľom propagácie Českej republiky v zahraničí.

Z dôvodu časovej tiesne a finančnej úspory, (konkrétne Vami spomenutej 15% agentúrnej provízie), ste súhlasili s využitím výnimky zo Zákona o verejných zákazkach, nevypísaním výberového konania a podpísaním zmlúv medzi agentúrou CzechTourism a dodávateľmi (TV stanicami, producentmi a sprostredkovateľmi) napriamo, bez štandardného sprostredkovateľa v tejto oblasti (mediálnej agentúry). Rád by som Vás informoval na dve nezrovnalosti.

Nezrovnalosť číslo 1 – nesúlad krajín (DE, RU, US a CN vs SK a CZ)

Na rokovaní Vlády ČR dňa 2.4.2014 bola pod číslom 272/14 zverejnená táto informácia: „Informace o nadlimitní veřejné zakázce s využitím výjimky podle § 18 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Nákup mediálního prostoru v televizním vysílání pro realizaci integrované marketingové kampaně (předložil ministryně pro místní rozvoj)“…, čo súhlasí s vyjadrením z tlačovej konferencie z 21. 3. 2014. Čo však už nesedí, sú krajiny, pre ktoré sa následne podpísali zmluvy. Už to nie je Nemecko, Rusko, USA a Čína, ale Slovensko a Česká republika.

Nezrovnalosť číslo 2 – nesúlad úspory (z 15% zľavy vznikol 200% príplatok)

Namiesto deklarovanej úspory vo výške 15%, CzechTourism preplatil zákazku približne o 200%, inak povedané, trojnásobne. Detailne som preštudoval všetkých sedem zmlúv na vysielanie v ČR v mesiaci máj/květen a jún/červen 2014. Pri odhadovanej sledovanosti 697 GRPs je skutočná hodnota vysielania cca vo výške 6 mil. Kč bez DPH. Suma podpísaná Rostislavom Vondruškom za CzechTourism je 18 mil. Kč. K jednotkovej cene za vysielanie vo výške 8 500 Kč, použitej v prepočte, som sa dostal aritmetickým priemerom môjho pracovného benchmarku komerčných klientov (10 000 Kč) a vysúťaženej ceny pre MŠMT (7 000 Kč) v rámci výberového konania v zmysle Zákona o verejných zákazkach. Všetky tri čísla sú v hodnote tzv. CPP = cost per point, t.j. cena za vysielanie v 1% TV populácií (TV nákupnej skupine).

Návrh na zníženie škôd 1 – odstúpenie od zmlúv

V zmysle bodu 9.3. v 12 z 13 zmlúv má Objednávateľ (CzechTourism) právo odstúpiť od zmluvy a to aj čiastočne. Za konkrétny taxatívne vymenovaný dôvod sa považuje aj rozhodnutie zriaďovateľa, t.j. MMR, t.j. Vás osobne. Z dôvodu účtovania a prepočtov, navrhujem odstúpenie presne k 31.5.2014. Ak sa rozhodnete v priebehu 24 hodín a CzechTourism následne odstúpenie sprocesuje v priebehu ďalších 24 hodín, TV stanice to majú v stredu 28.5.2014 na stoloch. A budú mať dva pracovné dni na zmenu vysielania reklamných breakov. ŽIaľ, zmluva s FTV Prima má upravený bod a odstúpenie od zmluvy s Vašim rozhodnutím nie je možne. Na druhú stranu, zo 7 českých zmlúv ide o najférovejšiu zmluvu.

Návrh na zníženie škôd 2 – dodatočné dohody s TV

Navrhujem poveriť zástupcov CzechTourism, aby s jednotlivými TV dojednali nápravu. S TV stanicami, ktoré sú zapojené v meraní sledovanosti podľa reálne dosiahnutej sledovanosti (pre zástupcov CzechTourism odporúčam preštudovať si všeobecné obchodné podmienky České televize), s TV stanicami, ktoré nie sú zapojené v meraní sledovanosti (Regionálne TV, Golf Channel a TV Slovácko), odporúčam dosiahnuť dohodu na zníženie cien vo výške min. 90%. Pre Slovenský trh obdobný postup.

Má to zmysel pre 12 mil. Kč?

Áno, má. 12 mil. Kč v rozpočte MMR nie je veľa, ale ide o 67% z objemu TV nákupu na priamo bez výberového konania agentúry CzechTourism. Ak by sa dokázala obdobná strata aj pri minuločnom TV nákupe bez výberového konania agentúry CzechTourism za 391 mil. Kč, hovoríme o strate 262 mil. Kč.

S pozdravom,

Pavol Mačinga, občan EÚ

 

PredrazeneZmluvyVondruskaCzT

CzT je skratka pre CzechTourism

Netto je mediálny výraz a vyjadruje cenníkovú cenu pod odpočítaní všetkých zliav a agentúrnych provízií, v tomto prehľade je to cena k úhrade bez DPH. Pre zväčšenie, klikni na tabuľku.

Názov „Regionálni TV“ je uvedený v media plánu príslušnej zmluvy. Predmetný názov v media plánu je zavádzajúci, na koľko to nie je ani názov TV stanice, ani názov právneho subjektu. V skutočnosti ide o TV pod názvom „regionalnitelevize.cz“ od právneho subjektu „Regionálni televize CZ s.r.o.“, ktorej konateľom a vlastníkom je Ing. Eva Stejskalová. Pozoruhodné je, že predmetná spoločnosť v predmete podnikania nemá „provozováni televízního vysílaní“, ani „provozování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádaní“ a to ani staršie alternatívy, či už v súčasnom výpise, alebo v starších verziách.

Obe krajiny bez CME, t.j. bez TV Nova a bez TV Markíza

Vidíte správne, v ČR v rámci tejto kampani nie je podpísaná zmluva na vysielanie s CET 21 (skupina Nova). Existuje však zmluva z 18.10.2013 na 47 vstupov počas „Snídaně s Novou“ v priebehu roku 2014 za 2,2 mil. Kč bez DPH. Slovenská republika je bez TV Markíza (žiadna zmluva vo vestníku na výnimku zo zákona nie je zverejnená). Agentúra CzechTourism investovala na Slovensku viac, v prepočte na počet obyvateľov, viac, ako dvojnásobok. CzT na konci apríla (duben) 2014 podpísal šesť zmlúv na slovenské TV vysielanie, spolu vo výške 20,7 mil. Kč.

  1. Musiq 1 (TELE S, s.r.o.) – 1.302.000,- Kč
  2. Slovak Sport 1 – 3 (Slovak Sport. s.r.o.) – 3.292.800,- Kč
  3. TV JOJ (Slovenská produkčná a.s.) – 6.022.700,- Kč
  4. STV Autosalon (4 TV, s.r.o.) – 5.442.600,- Kč
  5. TA3 (Reblok a.s.) – 2.770.560,- Kč
  6. Zapadoslovenska TV (4Clover s.r.o.) – 1.885.000,- Kč

Znenie bodu 9.3. v 12 zmluvách – výpoveď bez problémov

CzT bod 9.3. sedi

 

Znenie bodu 9.3. v zmluve s FTV Prima

CzT bod 9.3. nesedi

Všetky moje články k CzechTourism sú dostupné tu.