Skupina Markíza je naďalej TV jednotkou

Skupina Markíza informovala na sklonku roku 2016 o rozhodnutí opustiť terestriálne vysielanie s účinnosťou k 1.1.2017. Panovali obavy, aký veľký negatívny dopad to bude mať na sledovanosť. V roku 2017 dosiahli 13% pokles a v roku 2018 12%, oproti r. 2016 za prvých 38 týždňov kalendárneho roku, v týždennom trhovom podiely v 12+. Napriek týmto poklesom je skupina Markíza naďalej trhovou jednotkou. Skupina JOJ zaostáva v tomto roku za Markízou o 1/5. Alebo inak, Markíza je na tom o 1/4 lepšie, ako JOJ.

Je milo prekvapivé, že RTVS za sledované obdobie troch rokov dostála mierneho nárastu, zo 14,3% na 14,7%.  Skupina JOJ dosiahla mierneho poklesu z 20,7% na 20,3%. Skupina Markíza výraznejšieho poklesu z 28,6% na 25,2%, Slušný nárast dosiahli menšie TV stanice, primárne České a Maďarské, ktore stúpli z podielu 36,3% na 39,9%.

Problém vidím v tom, že sa celkovo znížil trhový podiel komerčných staníc určených pre TV reklamu. Narastá problém s dostupným reklamným inventory pre zadávateľov. To bude prirodzene viesť k mediálnej inflácií. Skupina Joj sa snaží o zmenu nákupnej cieľovej skupiny v jej prospech. V aktuálnej 12-54 dosahuje ešte horšie výsledky v porovnaní s Markízou, ako v staršej, ktorú navrhujú (12-59 až 12-69).


promotion

Czech advertiser? Slovak Advertiser? Don’t miss

Pavol Macinga focus on independent media consultancy with 25 years experiences in advertising media. Pavol is guardian of media budget as an investment in growth. Pavol integrate all media types while improve ROI/ROAS. Pavol helps Czech & Slovak advertisers to use media investment more effectively.

macinga.media