Skupina Markíza je naďalej TV jednotkou

Skupina Markíza informovala na sklonku roku 2016 o rozhodnutí opustiť terestriálne vysielanie s účinnosťou k 1.1.2017. Panovali obavy, aký veľký negatívny dopad to bude mať na sledovanosť. V roku 2017 dosiahli 13% pokles a v roku 2018 12%, oproti r. 2016 za prvých 38 týždňov kalendárneho roku, v týždennom trhovom podiely v 12+. Napriek týmto poklesom je skupina Markíza naďalej trhovou jednotkou. Skupina JOJ zaostáva v tomto roku za Markízou o 1/5. Alebo inak, Markíza je na tom o 1/4 lepšie, ako JOJ.

Je milo prekvapivé, že RTVS za sledované obdobie troch rokov dostála mierneho nárastu, zo 14,3% na 14,7%.  Skupina JOJ dosiahla mierneho poklesu z 20,7% na 20,3%. Skupina Markíza výraznejšieho poklesu z 28,6% na 25,2%, Slušný nárast dosiahli menšie TV stanice, primárne České a Maďarské, ktore stúpli z podielu 36,3% na 39,9%.

Problém vidím v tom, že sa celkovo znížil trhový podiel komerčných staníc určených pre TV reklamu. Narastá problém s dostupným reklamným inventory pre zadávateľov. To bude prirodzene viesť k mediálnej inflácií. Skupina Joj sa snaží o zmenu nákupnej cieľovej skupiny v jej prospech. V aktuálnej 12-54 dosahuje ešte horšie výsledky v porovnaní s Markízou, ako v staršej, ktorú navrhujú (12-59 až 12-69).