The Best and Worst YouTube Channels for Video ad in Czech and Slovakia?!

Desaťročia riešime afinitu – vhodnosť médií pre odlišné cieľové skupiny. Rozdiel medzi bulvárom SUN (UK), Blesk (CZ) a Nový čas (SK) na strane jednej a Time (UK), Deník N (CZ) a SME (SK) na strane druhej spozná väčšina z čitateľov. V prípade rádií nám pomáhaju prieskumy. V prípade TV nám pomáhajú sofistikované prieskumy. Ale čo tak online video? Najväčšia alternatíva pre TV reklamu? Ako je na tom výber YouTube kanálov pre video reklamu?

Áno, máte široké možnosti nastavovania kampaní priamo v Google Ads. Ale, čo s výberom konkrétnych kanálov? Pokiaľ nerobíte mikrokampaň (a zvolíte si napríklad len vopred definované), alebo nechcete platiť prémiovú cenu, ako na ČT, výber kanálov je výlučne v rukách samotného Google. A bez ohľady na celú tu vatu okolo, mu ide o jediné, zarobiť, čo najviac, pri čo najmenšom inventory, presne v duchu samotných komerčných TV staníc.

Hudobný obsah na YouTube?!

V nastavení Google sa nedá vypnúť skupina kanálov s hudobným obsahom v rámci video kampaní. Instream videá tam v priemere dosahujú aj o 50% lepšie parametre (v porovnaní s nehudobným obsahom) , čo sa týka parametru miery dopozerania, čím podporuje predpoklad, že hudobné videá sú v nadmieru počúvané, ako rádio, t.j. bez obrazu, bez interakcie. Myslite na to a dohliadnite na to, že Váš video spot funguje aj bez obrazu. To by však malo byť prirodzené aj v prípade TV spotu.

V prípade mikrospotov (6″ bumber) je zastúpenie kanálov s hudobným obsahom zásadne nižší. V prípade vzorky tvorí len 30% v porovnaní s podielom u instream formáte. Veď na čo by tam robot Google dával 6″ nepreskočiteľný formát, keď tam dosahujú skvelé reklamné výnosy aj 30 a viac sekundové instream videá?

50% YouTube instream video reklám na hudobných kanáloch?!

Medián miery zhliadnutia činí v dátovej vzorke 45%. Dolný kvartil 32% a horný kvartil 56%. Ak by sme za hudobný kanál, spolu s detským programom (sleduju deti na zariadení rodičov) brali väčšinu kanálov s priemerným dopozeraním 45% a viac, čerpajú tieto kanály 50% všetkých rozpočtov a až 58% všetkých zhliadnutí!

Tým nenaznačujem, že len audiostopa bez obrazu nemôže fungovať.

Min. počet zobrazení pre zaradenie do výpočtu kvartilov bol 100. Min. miera zhliadnutia bola 4% a max. miera zhliadnutia 94%.

0%4%
10%23%
20%29%
30%34%
40%40%
50%45%
60%50%
70%54%
80%58%
90%63%
100%94%


promotion

Czech advertiser? Slovak Advertiser? Don’t miss

Pavol Macinga focus on independent media consultancy with 25 years experiences in advertising media. Pavol is guardian of media budget as an investment in growth. Pavol integrate all media types while improve ROI/ROAS. Pavol helps Czech & Slovak advertisers to use media investment more effectively.

macinga.media