Trhové podiely sledovania TV staníc a TV skupín na Slovensku za roky 2014 – 2019

Menšie TV stanice a skupina JOJ rastú v roku 2019 na úkor skupiny Markíza a RTVS

Máme pred sebou TV booking posledného štvrťroku 2019. K tomu prípadný TV audit a hlavne vyjednávanie o TV podmienkach na rok 2020. Ak si zasnívam a náš mikro svet reklamy a médií by bol ideálny, tak 50% tv/video rozpočtu končí v skupina Markíza, 40% tv/video rozpočtu končí v skupine JOJ a 10% na platfome YT. V skutočnosti je stále ešte veľa stredných a veľkých klientov, ktorí končia len na jednej TV skupine. U menších je prirodzené použitie monokanálu.

Ale spät k predmetu článku. Kto rastie a kto klesá v podieloch na sledovaní TV divákov? Podľa očakávania, menšie TV stanice, kde sú aj tie české a maďarské, kontinuálne rastú. Prekapením je nárast skupiny JOJ pri súčasnom poklese skupiny Markíza. Pozor, skok na prelome rokov 2016/2017 je spôsobený odchodom skupiny Markíza z terestriálneho vysielania, ktoré skvelo využila skupina JOJ v roku 2017. Žiaľ, len v roku 2017. Ak by trend pokračoval mohli sme mať na Slovensku dve divácky vyrovnané TV skupiny.

O nižšej kvalite domácej tvorby výborne vypovedá 3/5 podiel Markíza, JOJ s RTVS na domácom Slovenskom trhu v porovnaní so 4/5 podielom Nova, Prima a ČT na domácom Českom trhu. Presné čísla za posledných 5 rokov v príspevku tu.


promotion

Czech advertiser? Slovak Advertiser? Don’t miss

Pavol Macinga focus on independent media consultancy with 25 years experiences in advertising media. Pavol is guardian of media budget as an investment in growth. Pavol integrate all media types while improve ROI/ROAS. Pavol helps Czech & Slovak advertisers to use media investment more effectively.

macinga.media