V ČR platíme za vysielanie TV reklamy 3 dni po jej odvysielaní už 2 roky

Od 1.9.2017 nadubudla v rámci zoskupenia ATO účinnosť zmeny metodiky vo vykazovaní sledovanosti TV v ČR, tzv. oficiálnej TV meny. Metodika, ktorú pretlačila TV Prima s ČT (TV Nova sa zdržala hlasovania) zvýšila platby za TV reklamu o prvý, druhý a tretí deň po jej odvysielaní, tzv TS1-3, pred 1.9.2017 to bolo VOSDAL, resp. TV Live + TS0, teda platby za TV reklamu za živé vysielanie a odložené vysielanie v ten samý deň. Všetko len na TV obrazovkách. Ako poznamenali dlhoroční zástupcovia TV Nova a TV Prima, po kritike k retroaktívnej zmene, cena sa nemení. Musím spresniť, že jednotková cena sa tým nemení. Pred 1.2.2016 sa platilo len za živé vysielanie. Merané je odložené vysielanie až do siedmeho dňa od živého vysielania už od roku 2013. Podstatná je však oficiálna TV mena, v ktorej zatiaľ štvrtý až siedmy deň nie je zahrnutý.

Za posledný rok stúplo odložené TV vysielanie o 85%

Pozrime sa na výšku odloženej sledovanosti za posledných 13 mesiacov v ČR. Tabuľka ukazuje nárast osobitne pre odloženú sledovanosť v nultý deň, za prvý až tretí deň a za nultý až tretí deň. Smerodajné sú čísla najvyššie (zelené stĺpce), na koľko ide o oficiálnu TV menu v ČR, platnú od 1.9.2017.

Skutočne sa nemení cena TV reklamy cez zmenu metodiky?!

Ak sa Vám ostatné parametre cenotvorby nezmenia a mení sa len metodika, tak v prípade zmien odloženej sledovanosti, platíte za TV reklamu viac. Ak by napríklad Vaše kampane dosiahli zásah v odloženej sledovanosti v ten istý deň 4,5% a prvý až tretí deň 1,5%, tak pre rôzne veľkých klientov a k tomu príslušné rôzne výšky CPP, sú to aj rôzne čiastky.

Ak si dosadíte skutočnú výšku CPP a skutočný zásah odloženej sledovanosti, dopočítate sa k čiastke, ktorá sa nemôže rovnať nule. 4,5% a 1,5% sú čisto príklady. Musíme myslieť na to, že reklamné breaky vykazujú nižšie čísla odloženej sledovanosti, ako samotný program. Na druhú stranu, mladšie cieľové skupiny, ako má napríklad v nákupnej skupine TV Nova v 15-54 má vyšší podiel odloženej sledovanosti, ako napríklad v nákupnej skupine TV Prima v 15-69, resp. v 15+ ČT.

Typ klientaRočný objemTS0 4,5%TS1-3 1,5%CPPod 1.2.2016 od 1.9.2017Strata
Veľký30 tis. GRPs1 350 GRPs450 GRPs8 000 Kč10,80 mil. Kč3,60 mil. Kč14,40 mil. Kč
Stredný15 tis. GRPs675 GRPs225 GRPs10 000 Kč6,75 mil. Kč2,25 mil. Kč9,00 mil. Kč
Menší5 tis. GRPs225 GRPs75 GRPs12 000 Kč2,70 mil. Kč0,90 mil. Kč3,60 mil. Kč

Je v tom ČR s ATO osamotená? Nie, v SR s PMT to bolo ešte horšie!

Jeden smutnejší príbeh v zmene metodiky počítania platiacich divákov sa stal na Slovensku začiatkom roku 2017. Tam dokonca došlo k retroaktívnej zmene a v niektorých prípadoch priam k zatajovaniu. Podrobnosti sú v článku tu. V skratke išlo o to, že na Slovensku sa neplatilo za hostí v domácnostiach, aj keď boli monitorovaní a sledovali TV vysielanie. PMT, obdoba českého ATO na prelome rokov, v čase už uzatvorených väčšiny dealov, potajomky zmenilo metodiku, ktorú zabudli odkomunikovať. V porovnaní s ČR došlo ku skokovej zmene vo výške 4%. Žiaden postupný rast po desatinách percenta, žiaden rozdiel medzi programom a reklamou.

Typ klientaRočný objemHostia (4%)CPPStrata
Veľký30 tis. GRPs1 200 GRPs100 EUR120 000 EUR
Stredný15 tis. GRPs600 GRPs120 EUR72 000 EUR
Menší5 tis. GRPs200 GRPs140 EUR28 000 EUR

promotion

Czech advertiser? Slovak Advertiser? Don’t miss

Pavol focus on independent media consultancy with 25 years experiences in advertising media. Pavol is guardian of media budget as an investment in growth. Pavol integrate all media types while improve ROI/ROAS. Pavol helps Czech & Slovak advertisers to use media investment more effectively.

macinga.media