Zahraničné trendy poklesu sledovania TV v tuzemsku nečakajte

V ČR máme ATO. Na Slovensku máme PMT. A v UK majú BARB. ATO, PMT a BARB sú národné združenia (primárne) TV vysielateľov, ktorých hlavným cieľom je meranie sledovanosti (nie len). UK/BARB je pre nás v tuzemsku v ČR a na Slovensku skvelý na porovnanie v tom, že základny model píplmetrového prieskumu je hodne podobný. Základná metrika sledovania je len mierne odlišná, ale presne definovaná.

  • Na Slovensku je to živé vysielanie a odloženie vysielanie v ten samý deň.
  • V ČR je to živé vysielanie a odloženie vysielanie v ten samý deň plus 3 dni.
  • V UK je to živé vysielanie a odloženie vysielanie v ten samý deň plus 7 dní.

Metrika sledovania sa v čase menila, napr. v ČR:

  • do 01/2016 – živé vysielanie
  • 02/2016 až 08/2017 – živé vysielanie a odloženie vysielanie v ten samý deň
  • od 09/2017 – živé vysielanie a odloženie vysielanie v ten samý deň plus 3 dni

ATS v UK za 8 rokov pokleslo o 21%

192 minút vs 242 minút je 21% pokles medzi rokmi 2018 a 2010 v poklese priemerného denného sledovania v UK v cieľovej skupine 4+.

cca 210 minút je priemerná denná sledovanosť v ČR za posledný rok v totožnej cieľovej skupine (4+) a v totožnej metrike TS0-7 (živé vysielanie a odloženie vysielanie v ten samý deň plus 7 dní).

ATS v UK a v ČR po mesiacoch s odlišným trendom – v UK pokles a v ČR nárast

Aj pri zohľadnení mierne odlišných metrík, ako aj meniacich sa v čase, v UK je trend za posledné roky klesajúci. Na oplátku v ČR je trend rastúci.

Čím to je? Ako je možné, že v UK klesá a v ČR rastie?

Prvotné reakcie na graf sú, že to nie je možné, veď z môjho okolia už nikto TV nepozerá! A ďalšia skupina odhadovala, že v tom je aj YouTube, Netflix a podobne. Za prvé, naša reklamno – marketingová skupina žije v bubline, nie sme bežný spotrebiteľ našich klientov. Aj TV sledujeme odlišne, ako priemerný divák. Za druhé, žiadne streamovacie služby, či internetové platformy v tých číslach nie su. Sú tam len klasické/bežne TV stanice vysielajúce 24 hodinový program (s výnimkou menej, ako 24 hodín). 

Musím dodať, že v ČR ešte nie sme na maxime v čase strávanom sledovaním TV vysielania. Napríklad v porovnaní s UK, kde bolo pred 8 rokmi, ešte môžme rásť min. o 10%.

V UK postrehnete väčší pokles v ATS po roku 2012 a ďalej. V rokoch 2012 – 2014 začali v UK všetky tri hlavné SVoD (Subscription video on demand / Streaming video on demand), t.j. predplatné/vysielanie video obsahu na vyžiadanie. Prvý bol Netflix, následne NOW TV a do tretice Prime Video. V roku 2017 sa pridal DisneyLife. Začiatkom tohto roku bolo už 13,33 milióna domácnosti v UK (47%) aspoň s jedným predplatným vysielania videa na vyžiadanie. Dominuje Netflix s 11,47 miliónom predplatitelov.

Ak teda hovoríme o poklese ATS v UK, stále máme na mysli TV vysielanie. Ak by sme si zobrali celkové čísla strávených pred TV, tak práve vďaka pripojeniu TV k internetu a dostupnosti ďalsích služieb, čas strávaený pred TV obrazovkou, ako takou rastie.

V ČR máme snáď desiatky služieb, ktoré sa tvaria, ako SVoD (VOD), v skutočnosti najbližšie majú k tomu HBO GO, čo je v reálnom živote kópia bežneho HBO a už globálna jednotka Netflix. Avšak práve pre jazykovú bariéru, napriek trojročnému pôsobeniu sú odhady predplatetiteľov v rozpätí od 50 do 200 tisíc, čo sú nízke jednotky % z celkového počtu domácnosti v ČR.

Pre tuzemského reklamného zadávateľa je to dobrá správa

Ako zádavateľ TV reklamy som rád, že tuzemské ATS rastie. Pre väčšinu cieľových skupín je TV naďalej to najefektívnejšie médium. A práve jazyková bariéra sa ukazuje, ako najväčší strážca slušnej výšky ATS.


promotion

Czech advertiser? Slovak Advertiser? Don’t miss

Pavol Macinga focus on independent media consultancy with 25 years experiences in advertising media. Pavol is guardian of media budget as an investment in growth. Pavol integrate all media types while improve ROI/ROAS. Pavol helps Czech & Slovak advertisers to use media investment more effectively.

macinga.media