Zahraničné trendy poklesu sledovania TV v tuzemsku nečakajte

V ČR máme ATO. Na Slovensku máme PMT. A v UK majú BARB. ATO, PMT a BARB sú národné združenia (primárne) TV vysielateľov, ktorých hlavným cieľom je meranie sledovanosti (nie len). UK/BARB je pre nás v tuzemsku v ČR a na Slovensku skvelý na porovnanie v tom, že základny model píplmetrového prieskumu je hodne podobný. Základná metrika sledovania je len mierne odlišná, ale presne definovaná.

  • Na Slovensku je to živé vysielanie a odloženie vysielanie v ten samý deň.
  • V ČR je to živé vysielanie a odloženie vysielanie v ten samý deň plus 3 dni.
  • V UK je to živé vysielanie a odloženie vysielanie v ten samý deň plus 7 dní.

Metrika sledovania sa v čase menila, napr. v ČR:

  • do 01/2016 – živé vysielanie
  • 02/2016 až 08/2017 – živé vysielanie a odloženie vysielanie v ten samý deň
  • od 09/2017 – živé vysielanie a odloženie vysielanie v ten samý deň plus 3 dni

ATS v UK za 8 rokov pokleslo o 21%

192 minút vs 242 minút je 21% pokles medzi rokmi 2018 a 2010 v poklese priemerného denného sledovania v UK v cieľovej skupine 4+.

cca 210 minút je priemerná denná sledovanosť v ČR za posledný rok v totožnej cieľovej skupine (4+) a v totožnej metrike TS0-7 (živé vysielanie a odloženie vysielanie v ten samý deň plus 7 dní).

ATS v UK a v ČR po mesiacoch s odlišným trendom – v UK pokles a v ČR nárast

Aj pri zohľadnení mierne odlišných metrík, ako aj meniacich sa v čase, v UK je trend za posledné roky klesajúci. Na oplátku v ČR je trend rastúci.

Čím to je? Ako je možné, že v UK klesá a v ČR rastie?

Prvotné reakcie na graf sú, že to nie je možné, veď z môjho okolia už nikto TV nepozerá! A ďalšia skupina odhadovala, že v tom je aj YouTube, Netflix a podobne. Za prvé, naša reklamno – marketingová skupina žije v bubline, nie sme bežný spotrebiteľ našich klientov. Aj TV sledujeme odlišne, ako priemerný divák. Za druhé, žiadne streamovacie služby, či internetové platformy v tých číslach nie su. Sú tam len klasické/bežne TV stanice vysielajúce 24 hodinový program (s výnimkou menej, ako 24 hodín). 

Musím dodať, že v ČR ešte nie sme na maxime v čase strávanom sledovaním TV vysielania. Napríklad v porovnaní s UK, kde bolo pred 8 rokmi, ešte môžme rásť min. o 10%.

V UK postrehnete väčší pokles v ATS po roku 2012 a ďalej. V rokoch 2012 – 2014 začali v UK všetky tri hlavné SVoD (Subscription video on demand / Streaming video on demand), t.j. predplatné/vysielanie video obsahu na vyžiadanie. Prvý bol Netflix, následne NOW TV a do tretice Prime Video. V roku 2017 sa pridal DisneyLife. Začiatkom tohto roku bolo už 13,33 milióna domácnosti v UK (47%) aspoň s jedným predplatným vysielania videa na vyžiadanie. Dominuje Netflix s 11,47 miliónom predplatitelov.

Ak teda hovoríme o poklese ATS v UK, stále máme na mysli TV vysielanie. Ak by sme si zobrali celkové čísla strávených pred TV, tak práve vďaka pripojeniu TV k internetu a dostupnosti ďalsích služieb, čas strávaený pred TV obrazovkou, ako takou rastie.

V ČR máme snáď desiatky služieb, ktoré sa tvaria, ako SVoD (VOD), v skutočnosti najbližšie majú k tomu HBO GO, čo je v reálnom živote kópia bežneho HBO a už globálna jednotka Netflix. Avšak práve pre jazykovú bariéru, napriek trojročnému pôsobeniu sú odhady predplatetiteľov v rozpätí od 50 do 200 tisíc, čo sú nízke jednotky % z celkového počtu domácnosti v ČR.

Pre tuzemského reklamného zadávateľa je to dobrá správa

Ako zádavateľ TV reklamy som rád, že tuzemské ATS rastie. Pre väčšinu cieľových skupín je TV naďalej to najefektívnejšie médium. A práve jazyková bariéra sa ukazuje, ako najväčší strážca slušnej výšky ATS.