Zrušenie 15% agentúrnej provízie je zvýšenie cien o 18%

Zrušenie 15% agentúrnej provízie  je zníženie výnosov agentúr, alebo zvýšenie výnosov médií?

Dominantní hráči, ako napríklad TV Nova, TV Prima, Seznam nepoužívajú 15% agentúrnu províziu už dlhšie. Od 1.1.2015 sa k ním pridá aj najväčšie české vydavateľstvo – Czech News Center, bývalý Ringier. Cez 10 rokov, som sa nestretol už so žiadnym klientom, ktorý by platil mediálnej agentúre 15% agentúrnu províziu (AP). Klienti to berú automaticky, ako jednu zo zliav. Ak sa 15% AP vytratí a klient, resp. jeho agentúra, nedaj bože samotné médium, s tým nič neurobí, za reklamu zaplatí o 18% viac. Zrušenie 15% AP nie je nič iné, ako jednostranné zvýšenie cien klientom a jeden z receptov, ako spomaliť pokles tržieb z reklamy. David Šaroch, obchodný riaditeľ Czech News Center v oficiálnej tlačovej správe ku zrušení 15% agentúrnej provízie hovorí:

 „Agenturní provize již neplní svou původní funkci, naším cílem je dosáhnout zjednodušení cenotvorby a nabídky směrem ke klientům. Zároveň v ceníku pro rok 2015, který bude zveřejněn 1. 12. 2014, bude možné dosáhnout vyšších slev oproti ceníku pro rok 2014,”

Zrušenie 15% agentúrnej provízie je jednostranné zvýšenie cien klientom o 18%

Prirodzene, za predpokladu, že im to média nebudú hromadne automaticky kompenzovať, čo sa historicky ešte nestalo. Verím, že mediálne agentúry ukážu svoju pridanú hodnotu a svojim proaktívným jednaním minimalizujú dopady podobných úprav na efektívnosť nákupu a plánovania reklamného priestoru.

zrusenieAP