Informační kampaň k propagaci přínosů evropských fondů v hodnotě 17 mil. Kč pro MŽP

Magnifying glass emoticon

Věstník veřejných zakázek dnes zverejnil novú verejnú zákazku v oblasti marketingovej komunikácie pre Ministerstvo životního prostředí.

Verejná zákazka s názvom Informační kampaň k propagaci přínosů evropských fondů – Odborná veřejnost má predbežnú hodnotu 17 355 000 Kč plus opcia (až do plus 30%).

Istota pre MŽP za Vašich 300 tisíc korún

„Uchazeč poskytne k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle ust. § 67 zákona ve výši 300 000,- Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých. Uchazeč poskytne jistotu ve formě peněžní jistoty nebo ve formě bankovní záruky nebo ve formě pojištění záruky.“

Nie je ani nepísane pravidlo, ani žiadna zvyklosť, ktorá by hovorila o nutnosti finančnej zábezpeky. Zákon to umožňuje a pri rádovo vyšších zákazkach to je bežné, avšak nie samozrejmé.

MŽP už má predstavu o použití rozpočtu na obdobie 4/2014 až 8/2015

MZPunor2014hodnota

Špecifické požiadavky upredňostnujú súčasné spolupracujúce subjekty

„min. 3 zakázky v oblasti mar. komunikace, každá o min.4.000.000 Kč bez DPH a 1zakázku s předmětem komunikace (zahrnující vytvoření komunikační strategie, vč. návrhu komunikačních nástrojů a formátů) v oblasti životního prostředí v objemu min. 1.000.000 Kč bez DPH a 1zakázku s předmětem zajištění informační kampaně zaměřené na veřejný sektor na úrovni obcí, měst, krajů, či státu (cílovou skupinou informační kampaně byl veřejný sektor – obce, města, kraje, či stát) ve finančním objemu min1.000.000 Kč bez DPH a1zakázku s předmětem pořádání konferencí a jiných veřejných akcí (eventů) pro obdobné cílové skupiny komunikace ve finančním objemu min1.000.000 Kč bez DPH.Min. 1 člen, pozice account director – min. 10 let praxe;Min. 1 člen, creative director min. 5 let praxe; Min. 1 členi strategic planner min. 3 roky praxe, Min. 1 člen, account manager – min. 5 let praxe, Min. 1 člen, který má dostatečnou pracovní zkušenost na pozici manažer výzkumu veřejného mínění min. 5 let praxe. Více v ZD.“

Objektívnosť hodnotiacich kritérii nie je prioritou

Rozhodovať bude kombinácia kamuflovania práce s MS Excel spolu s priemerovaním subjektívnych názorov výberovej komisie :-(

MZPunor2014kriteria

Termín pre podanie ponúk je 26. 3. 2014.

45 stranovú (20 MB+) zadávaciu dokumentáciu si môžete stiahnuť tu.

Ak by ste sa chceli zúčastniť, tak sa budete musieť najprv prelúskať spolu cez osem dokumentov. Držím Vám palce!