Juraj Máťuš, TV Markíza: viem o jednej značke, ktorá vypustila komunikáciu v komerčných televíziách.

Čo si svojho času, 22.08.2023, dovolil ex štatutár Markíza Slovakia, spol. s r.o. je nie len za hranou, ale primárne klamlivé. Údajne sa to vôbec nedotýka mojej osoby, alebo nebodaj silnej lokálnej nápojovej značky. 

Ak Vás to zaujíma, rozhovor s Juraj MATUS realizoval a uverejnil magazin Stratégie, viac v uverejnenom rozhovore tu.

Ale poďme k hlavnej téme – nárastu cien za TV reklamu…

Áno, oprávnenosť nárastu cien za TV reklamu tu je

Sledovanosť slovenských komerčných staníc dlhodobo klesá. Reklamné inventory v nich klesá ešte viac. Na stranu druhú, cena TV reklamy v porovnaní s online reklamou, pri porovnateľných parametroch, nie je až tak moc odlišná. A TV reklama na Slovensku je dlhodobo obľúbená a žiadaná. Napriek poklesu k výkonnosti. Poklesom inventory ešte viac klesá samotný výkon reklám v parametri čistého zásahu.

A to všetko ústi do toho, že cena za TV reklamu musí kontinuálne rásť. Čo však bolo extrémne na rok 2023, bola jej výška. V priemere prekonávala viac, ako dvojnásobok inflácie z predošlých rokov. Na rok 2024 nepredpokladám výslednú priemernú infláciu vyššiu, ako na rok 2023. Žiaľ, stále vyššiu, ako bolo zvykom pred rokom 2023.

Argumenty o náraste vstupov, zvyšovania miezd tu v posledných rokoch sú tiež, majú mizerný dosah na skutočnú cenotvorbu. PPF s J&T musia primárne zarobiť, t.j. vyprodukovať, čo najviac sledovanosti, pri čom najnižšom náklade na jednotku sledovanosti. A predmetnú sledovanosť pretaviť, do čo najvyšších tržieb.

A čo na to zadávatelia? Aj keby mali toho najlepšieho prostredníka číslo 1, podľa slov Martina Herža za TV Joj to môže byť jedine mediálna agentúra Unimédia, viac v článku tu, sa len niektorí môžu slobodne rozhodnúť bez významnejšieho rizika.

Nemôžem vynechať TV reklamu

Značky potrebujúc ročne vyššie desiatky tisíc rtg nemajú na výber. Oni si musia ponechať TV reklamu. Ako aj zadávatelia, ktorí potrebujú v krátkom čase rýchly a vysoký zásah. Oni defacto sa musia dohodnúť s TV Markíza a TV Joj zároveň.

Môžem úplne, alebo z časti vynechať TV reklamu

Značky, ktoré ročne majú 2 – 3 kampane, súhrnne po 2 – 3 tis. rtg a menej, by si mali pravidelne robiť domáce úlohy použitia alternatív k TV reklame. Na rovinu si priznajme, ak by to urobilo príliš veľa značiek/zadávateľov, dve komerčné TV by si finančne pohoršili, ale odídené značky detto, na koľko, v nonTV nie je až toľko alternatívneho inventory pre náhradu TV reklamy. Sú to silno prepojené nádoby.

Ďalšie značky / zadávatelia… individuálne…

… existuje veľa ďalších skupín značiek / zadávateľov s individuálnymi potrebami, možnosťami a riešeniami. Napríklad, kľúčová značka ostane na TV obrazovke a ostatné značky prejdú do nonTV platforiem. Aj keď YT už môže byť aj s prevahou TV obrazoviek.

Špecifické prípady určené na súd… resp. do koša…

Značky / zadávatelia majúc podpísané platné viac ročné dohody s definovanou infláciou, ku ktorým je zrazu na Slovensku nahliadané, ako na Balkáne… A je úplne jedno, či je zmluva podpísaná v Londýne, alebo v Bratislave. Či ste 220 tis. eur, alebo 3 mi. eur zadávateľ. Na súd nemáte ani čas, ani chuť… Zmluva ide do koša a začínate na zelenej lúke.