Mediálne agentúry sa vyhrážajú Mačingovi súdom

  • Na Slovensku sa stupňuje spor o tom, či zmena metodiky výpočtu plnenia TV reklamy (reálne zníženie plnenie klientom o 4%) je alebo nie je podvodom na klientoch.

  • Konzultant Pavol Mačinga trvá na tom, že taký postup je prinajmenšom nemorálny a klienti by mali za TV reklamu platiť o 4% menej.

  • AMA (Asociácia mediálnych agentúr) sa vyhráža súdom Mačingovi, pokiaľ nestiahne články, kde praktiky kritizuje.

Asociácia mediálnych agentúr (AMA) sa ohradila proti zverejneniu článku zo dňa 4.2.2017 pod názvom Slovenskí TV zadávatelia boli podvedení na stránkach macinga.com/blog. A totožného článku v anglickej mutácii zverejnenom zo dňa 13.2.2017 pod názvom Slovak TV advertisers were deceived na stránkach LinkedIn.

Vec: Výzva na odstránenie článku „Slovenskí TV zadávatelia boli podvedení“ z webových stránok, na ospravedlnenie sa za neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby a na zdržanie sa ďalších takýchto neoprávnených zásahov.

Asociácia mediálnych agentúr (AMA) prostredníctvom právnych zástupcov, zo dňa 14.7.2017, požadovala odstránenie článkov, zdržania sa používania a uverejňovania obsahu daných článkov a ospravedlnenie.

Ako sa hlasovalo v PMT o zmene obchodnej politiky?

Jedinú vecnú výhradu, ktorú uviedli bolo hlasovanie na pôde PMT. K téme hlasovaniu som sa vo svojom článku ani nedostal, na koľko som danú informáciu ani nemal. Podstatné je, že PMT sa tak rozhodlo a či stanovy hovoria o nutnosti mať 100% hlasov, alebo 51%, alebo inak je irelevantné pre podstatu dôsledku takého hlasovania. Samotné PMT ani po opakovanej výzve neposkytlo informácie k téme zmene metodiky. Napriek tomu, zverejňujem túto správu o hlasovaní na pôde PMT z pohľadu AMA, bez potvrdenia PMT, ako ústretový krok k výzve Asociácii mediálnych agentúr (AMA) prostredníctvom ich právnych zástupcov.

Za zmenu metodiky GRPs navýšených o hostí hlasovalo 90% členov PMT. 11% TA3 (PhDr. Martina Kyselová), 16% JOJ (Mgr. Marcel Grega), 31,5% Markíza (Matthias Settele) a 31,5% RTVS (Ing. Václav Mika). Asociácia mediálnych agentúr (AMA) s 10% podielom hlasovala proti.

Na posolstve pôvodných článkov sa nič nemení. PMT zmenilo metodiku počítania hostí v doručených GRPs a klienti, ktorí si dodatočne nedohodli (nevybojovali) zohľadnenie tejto zmeny počas kalendárneho roku 2017, na to doplatili 4% navýšením nákladov na TV reklamu počas marca až decembra 2017. Podľa veľkosti klienta hovoríme o 10 až 200 tis. eur na viac v nákladoch, resp. strate, podľa uhlu účtovného hľadiska.

Kto zo zmeny profitoval?

Klient zadávateľ určite nie. Ale kto áno? Boli to len TV stanice s umelým navýšením reklamného inventory o 4%? Alebo to boli aj mediálne agentúry, s ktorými sa TV podelili o 4% navýšenie, ako odmenu za to, že 4% navýšenie nebudú mediálky aktívne riešiť plošne s každým svojim klientom?

A moja rada klientom, ktorí ťahali za kratší koniec?

Zohľadnite 4% utajované navýšenie v roku 2017 v podmienkach roku 2018.

Viac o podvode na slovenských TV klientoch v článku Slovenskí TV zadávatelia boli podvedení