Odložené sledovanie živého televízneho vysielania sa v ČR zvýšilo dvojnásobne

Prosinec/december 2017 bol vrcholom pre odloženú sledovanosť v ČR. V mladšej cieľovej skupine 15-54 dosiahla podielu 5,1% resp. 11 minút a 10 sekúnd (z denného ATS). U hlavnej cieľovej skupiny 15+ dosiahla podielu 3,8% a hodnotu 10 minút a 14 sekúnd (10:14/mm:ss). Odložená sledovanosť v ČR je sledovanosť programu po živom odvysielaní v tom istom dni a počas 7 nasledujúcich dní.

Celoročný priemer odloženej sledovanosti v roku 2017 dosiahol 7:07 (m:ss). V roku 2015 bola hodnota nižšia, ako polovičná – 3:24 (m:ss). Dvojročný nárast predstavuje plus 108%. Rok 2016 dosiahol 5:00 (m:ss), čo spolu predstavuje priemerný 44% medziročný nárast v posledných dvoch rokoch. A to v hlavnej cieľovej skupine 15+.

Stiahnuteľné v .pdf tu.