Skupina Markíza po dvoch rokoch v 10% mínuse, ako s anténou

Skupina Markíza informovala na sklonku roku 2016 o rozhodnutí opustiť terestriálne vysielanie s účinnosťou k 1.1.2017. Panovali obavy, aký veľký negatívny dopad to bude mať na sledovanosť. Markíze za rok 2017 v porovnaní s rokom 2016 poklesol trhový podiel o 16%. Napriek tomu, ostala jednotkou na trhu. Skupine JOJ nepomohol ani 8% medziročný nárast, aby sa stalo trhovou jednotkou. Viac o medziročných porovnaniach 2017 vs 2016 v článku tu.

Máme za sebou prvý štvrťrok 2018 a skupina Markíza sa ani po dvoch rokoch nedostala na svoje podiely z čias voľného šírenia cez anténu, tzv. terestriálneho vysielania. Za prvých 12 týždňov roku 2018 v porovnaní s rokom 2016 ide o 10% pokles.

25,9% vs 28,9% priemerným týždňovým trhovým podielom skupiny Markíza v cieľovke 12+ za prvých 12 týždňov roku. Skupina JOJ si za totožné obdobie pohoršila len o 1% (20,9% vs 21,1%). Na proti tomu skupina RTVS narástla o 9% (14,5% vs 13,3%), primárne vďaka zimnej olympiáde. České, Maďarské a Ostatné stanice narástli o 5% (38,7% vs 36,8%).

Stiahnuteľné porovnanie v pdf tu.

Aké boli očakávania od Matthias Settele?

Generálny riaditeľ skupiny Markíza, Matthias Settele informoval na sklonku roku 2016 o rozhodnutí opustiť terestriálne vysielanie s účinnosťou k 1.1.2017. V priebehu prvého polroku 2017, Matthias Settele upresnil, že k pôvodným, trhovým podielom sa vrátia v druhej polovici roku 2017. Žial, nestalo sa tak, a to ani neskôr, v 1Q 2018 a je takmer nemožné, aby sa tak stalo v prvej polovicu roku 2018, resp. za celý rok 2018. Veľká škoda pre celý slovenský trh. Časť slovenského TV reklamného inventory je stratená na vždy.

Ako je na tom susedná Česká republika?

Pre porovnanie, ako je na tom situácia v susednej Českej republike. Podiel troch hlavných skupín (ČT, Nova, Prima) dosahuje cez 80%. Na proti tomu skupiny Markíza, JOJ s RTVS dosahujú spoločný trhový podiel 61%, čo je viac, ako o 1/3 nižsí. A dáva ďalší impulz nadnárodným zadávateľom lepšie si načasovať/zosúladiť TV kampane z Českej republiky a Maďarska a vyťažiť viac zo sledovanosti slovenských divákov českých a maďarských staníc.

Na čo si dať pozor pri TV audite 2017?

Nezabudnime, keď finalizujeme audit TV podmienok a odbehnutých GRPs za rok 2017, porovnať ich aj s rokom 2016 a započítajme utajenú zmenu obchodnej politiky z prelomu rokov 2016/2017, navýšenú o hostí, čo tvorí 4% platených GRPs. Viac v článku tu.