Skupina Markíza vykazuje 42 týždňov v rade medziročný pokles

Skupina Markíza informovala na sklonku roku 2016 o rozhodnutí opustiť terestriálne vysielanie s účinnosťou k 1.1.2017. Panovali obavy, aký veľký negatívny dopad to bude mať na sledovanosť. Generálny riaditeľ skupiny Markíza, Matthias Settele pre denník Hospodárske noviny potvrdil pred mesiacom, že odchod z terestriálu bol úspešný krok.

Z pohľadu finančného prínosu opustiť terestriál malo a má zmysel.

V prvom polroku 2017 nebola skupina Markíza vypredaná, reklamu pobrali celú, čo mohli. Zároveň ušetrili nemalé náklady na terestriálne vysielanie. Jednotky milióny EUR. Za prvý polrok 2017 zvýšili profit o 50%. Napriek medziročnému poklesu trhovému podielu o 13%, je Markíza naďalej jednotkou na trhu. A to napriek tomu, že Joj narástla o 8%. Byť akcionárom, som krátkodobo určite rád. Žiaľ, časť reklamného inventory je stratená na vždy. A dáva ďalší impulz nadnárodným zadávateľom lepšie si načasovať/zosúladiť TV kampane z Českej republiky a Maďarska a vyťažiť viac zo sledovanosti slovenských divákov českých a maďarských staníc.

Medzirocne zmeny SK TV trh k 22.10.2017 v .pdf

Porovnanie trhových podielov za prvých 42 týždňov roku 2017 vs 2016

Priemerný týždenný trhový podiel v %, Ind 12+ za prvých 42 týždňov v tomto roku poklesol u TV Markíza o 13%. U konkurenčnej skupiny JOJ narástol o 8%, RTVS ostala bez zmeny, všetky ostatné stanice dosiahli plus 6%. Problém vidím v tom, že sa celkovo znížil trhový podiel komerčných staníc určených pre TV reklamu. Skupina Joj bude mať slušnú pozíciu pre vyjednávanie na rok 2018. Na proti tomu, skupina Markíza, ktorá za posledný rok bude mať tretieho obchodného riaditeľa má na krku dvojciferný pokles v trhovom podiele.

Na čo si dať pozor pri vyjednávaní TV podmienok na rok 2018

Nezabudnime, keď budeme najbližšie mesiace riešiť TV podmienky na rok 2018, porovnať ich nie len s rokom 2017, ale aj s rokom 2016 a započítajme utajenú zmenu obchodnej politiky z prelomu rokov 2016/2017, navýšenú o hostí, čo tvorí 4% platených GRPs. Viac v článku tu.