Slovenské TV stanice si polepšili zmenou metodiky merania sledovanosti

Slovenské TV stanice si zvýšili podiel sledovanosti zmenou metodiky merania sledovanosti. Podiel na sledovanosti balíka „Ostatné tv“ sa umelo znížil zmenou metodiky na strane PMT od 5.9.2022. Zdroj dát: PMT/Kantar Media

Tým došlo k umelému zvýšeniu podielu ostatných reportovaných staníc. Medzi najväčšie, ktoré si umelo polešili, sú stanice skupiny Markíza a Joj.

PMT bola založená v roku 2002 s cieľom zabezpečiť na Slovensku realizáciu elektronického merania sledovanosti televízie – píplmetrovom meraní. Jej vlastníkom sú TV Markíza, TV JOJ, RTVS, TA3 a Asociácia mediálnych agentúr (AMA).

PMT argumentuje, že: Na základe dlhoročného monitorovania vývoja neidentifikovanej sledovanosti a po vyhodnotení deklaratívneho výskumu na paneli požiadala Metodologická komisia PMT (MK PMT) spoločnosť Kantar Slovakia, ako realizátora výskumu, o zabezpečenie úpravy metodiky výskumu od 5.9.2022.

PMT ďalej tvrdí, že: Na základe deklaratívneho výskumu na celom paneli sa zistilo, že takmer 15.7% sledovanosti tvoria aktivity, ktoré nesúvisia s TV obsahom, preto sa MK PMT dohodla na úprave metodiky zaraďovania časti unmatched sledovanosti do celkového TotalTV (TTV) Ratingu trhu.

Konateľovi PMT, ako aj vlastníkom PMT som poslal doplňujúce otázky s cieľom porozumenia „aktivít“, ktoré údajne nesúvisia s TV obsahom. Sú to skutočne len iné aktivity, ako napr. pozeranie fotografií? Alebo je v tom aj video kontent YT? Nebodaj sú v tom zahrnuté a teda vyškrtnuté streamovacie platformy, ako Disney, HBO, Netflix…? A ďalšie otázky k audiomatchingu, deklaratívnemu prieskum a iné. Prosil som ich o reakciu v priebehu 5 pracovných dní, do piatku 29.09.2023. Nikto sa neozval, tak to spisujem. Ak sa niekto ozve dodatočne, doplním.

Musím konštatovať, že táto zmena nemá priamy vplyv na cenotvorbu TV reklamy. Teda pokiaľ ju nemáte naviazanú na podiel TV skupiny na trhu. V porovnaní s retroaktívnou a utajovanou zmenou s navýšením platiacich rtg o sledovanosť hostí, ktorá skončila na súde prehrou mediálok. Viac v článku tu.

Žiaľ, tiež musím konštatovať, že táto zmena nebolo opäť dostatočné odkomunikovaná, ak vôbec. Ani zo strany samotných TV smerom k trhu, či klientom. A ani zo strany samotných mediálok smerom k trhu, či klientom. Je to veľká škoda, tieto maličkosti môžu nahlodávať dôveru zadávateľov/klientov v celý systém merania sledovanosti.