Všetko, čo ste chceli (nechceli) počuť o AVBs, časť 1.

Čo sú mediálne bonusy (AVBs)? Ak ste z praxe, je možné, že terminus technicus “Mediálne bonusy,” alebo jeho cudzojazyčný ekvivalent “AVBs = Agency Volume Bonifications” je vám známy a približne (či presnejšie) viete, čo sa pod ním skrýva. Ale také jednoduché to nebude. Bolo by mylné si myslieť, že jediným typom mediálneho bonusu je finančný (percentuálny) podiel z investovaného …