Mladá fronta poskytovala provize – bonusy za dosažené výsledky inzerce

Vydavatelství Mladá fronta je od poloviny února 2020 v úpadku. Věřitelé vydavatelství se přihlásili s pohledávkami v celkové výši 400 milionů korun. Učinilo tak více než 400 subjektů. Začátkem března to bylo míň než 76 milionů korun a 14 subjektů. Vrchní soud v Praze minulý týden zrušil prohlášení konkurzu na vydavatelství Mladá fronta, a tedy i následný prodej v aukci …