The Best and Worst YouTube Channels for Video ad in Czech and Slovakia?!

Desaťročia riešime afinitu – vhodnosť médií pre odlišné cieľové skupiny. Rozdiel medzi bulvárom SUN (UK), Blesk (CZ) a Nový čas (SK) na strane jednej a Time (UK), Deník N (CZ) a SME (SK) na strane druhej spozná väčšina z čitateľov. V prípade rádií nám pomáhaju prieskumy. V prípade TV nám pomáhajú sofistikované prieskumy. Ale čo tak online video? Najväčšia …