Komunikační průmysl čeká propad až o polovinu

2. Konzistentnosť vo výpomoci pre OSVČ nehľadajte

Pred tým, ako prejdem k nám do oblasti komunikácie, tak sa okrajovo zmienim o podpore ČR pre OSVČ (v SR používame SZČO), ktorá bola schválená ešte skôr, ako sa naše odborové organizácie prihlásili o svoj diel almužny. Pre OSVČ v ČR sú aktuálne schválené a aktívne bežiace 3 základne podpory. Každá beží na inom základe, odlišnou formou a podmienkami. A všetky tri aktívne skúšam. Áno, okrem iného som aj OSVČ. Mám dátovú schránku, tak mi to zabralo minimum času.

V prvom kroku odpustili OSVČ odvody v min. výške po dobu 6 mesiacov.
Odpustenie min. odvodov po dobu 6 mesiacov, tj. 6x (2 544 Kč + 2 352 Kč) = 29 376 Kč.

V druhom kroku, ako zatvorili školy a škôlky, prišli s OČR pre OSVČ formou dotácie.
Dotácia vo výške 424 Kč/deň vrátane víkendov…  20 dní v marci, 30 dní v apríli.
Pokiaľ by školy a škôlky ostali zatvorené do konca júna, je to spolu 111 dní a 42 400 Kč.
Pri 30 dňovom mesiaci a 60% náhrade, ide o ekvivalent čistej mzdy 21 200 Kč mesačne.
Pre predstavu, priemerná mzda v ČR v roku 2019 dosiahla 34 125 Kč mesačne.                      

V treťom kroku tu máme tzv. 25tku, alebo aj kompenzačný bonus po dobu 50 dní od vyhlásenia núdzového stavu.
Bonus vo výške 500 Kč/deň vrátane víkendov… 20 dní v marci, 30 dní v apríli.
Spolu max. 50 dní x 500 Kč = 25 000 Kč.

Spolu, nad rámec bežnej situácie 96 776 Kč pre OSVČ, ak sa stará o dieťa a 54 376 Kč, ak nepatrí pod OČR.

Môžeme nekonečne diskutovať, či je to veľa, alebo málo a porovnávať so zahraničím, či reklamovať, kto každý z 1 mil. OSVČ v ČR na to nedosiahne… Avšak point, ktorý mám, je absencia konzistentnosti v čase. Odpustenie odvodov je na 6 mesiacov vopred. Dotácia OČR OSVČ je flexibilne podľa uzatvorených škôl. Kompenzačný bonus je presne na 50 dní max. Poviete si ok, je to štát a ešte k tomu v kríze. A postupne sa učil a sprísňoval pravidlá v dĺžke ich platnosti.

3. Prehlásenie komunikačného priemyslu a výzva vláde Českej republiky

Toto prohlášení komunikačního průmyslu, který reprezentuje roční obrat 170 miliard Kč, je reakcí na dopady způsobená opatřením ke zvládnutí epidemie koronaviru na podnikatele a živnostníky pracující v komunikačním průmyslu.

Komunikační průmysl je hybnou silou ekonomiky – stimuluje nabídku i poptávku. V případě poklesu dojde dominovým efektem k jejich snížení ve všech vzájemně provázaných oborech. Komunikační průmysl zajišťuje efektivní komunikaci mezi výrobci a spotřebiteli, a tedy i efektivní tržní nabídku. Pokles našeho oboru může vést ve svém důsledku k plýtvání výrobními zdroji na zboží a služby, po kterých nebude relevantní poptávka, a tedy i ke zpomalení návratu ekonomiky do standardních kolejí.

Obor předpokládá, v závislosti na vývoji situace, pokles až o 50 % obratu, to je o 85 miliard Kč. Komunikační průmysl je jedním z oborů, ve kterém je největší podíl lidské práce. Náklady na odbornou lidskou práci tvoří až 50% nákladů v oboru. V oboru pracuje okolo 100.000 lidí, přičemž zhruba polovinu tvoří zaměstnanci a polovinu návazné živnosti OSVČ.

Pasáže z prehlásenia komunikačného priemyslu

Plné znenie prehlásenia má rozsah cez 1 tis. slov. K dispozícií je aj na Médiář tu. Mňa rozladil k rýchlemu príspevku ešte v ten istý deň.

(užívatelia Firefox, iframe nie je funkčný, príspevok je tu)

Pod týmto FB príspevkom zo štvrtka 9.4.2020, sa odohrala diskusia, ktorá ma priviedla k spísaniu tohto článku. Totižto, keď urobí prehlásenie vláda, alebo nejaká organizácia, očakávam, že to nebude na prvú dobrú. Ale od ľudí, ktorí sú priamo z oboru komunikácie, ktorí sa tým desiatky rokov živia, som očakával niečo viac, ako naakumulované emócie a ľudské egá. Mám vraj vo zvyku preceňovať ľudí, ale skutočne som si myslel, že títo odborníci to majú premyslené, spočítané, že vedia použiť tie správne dáta a slová v riadkoch a udať tón tak aby to nevyznelo ako čítanie žalmu pri múre nárekov. Po tom ako ľudia z oboru začali reagovať a či už priamo pod týmto statusom, alebo v súkromných správach, resp. reagovali aj medzi sebou, či už v spoločných vláknach, alebo skupinových chatoch, som nadobudol presvedčenie o tom, že toto ich vyhlásenie, si zaslúži dlhšiu reakciu.

Komentovali nie len zástupcovia médií a agentúr. Ale skutočne brilantným komentárom prispel Pavel Vlček, predseda výkonného výboru PR Klubu:

Ačkoli je možné porozumět záměru, tak provedení je doslova šíleně. Argumentace jako z jiného světa. Že by měl vzniknout dotační program pro firmy na marketingové aktivity? Že by stát měl zdvojnásobit investice do marketingové komunikace? Uf, v kontextu efektivity peněz z EU fondu na komunikaci se divím, že toto někoho vůbec může napadnout.

Je to pro mne takové Deja Vu, protože absurdnost argumentace připomíná učebnicový příklad „jak určitě ne“, kdy Česká pobočka Philip Morris vydala v branži legendární studií o tom, že kouření je vlastně super, protože Česká republika má z předčasného úmrtí kuřáků profit, respektive ušetří na zdravotní péči. Byla to komunikační taktika pozoruhodná, dokonce tak, že této „české blamáže“ si všimli i v USA a Philip Morris čelil obrovské kritice, jeho akcie šly dolů a ven šlo komunikační oddělení české pobočky v čele se svým šéfem. Pro lepší porozumění, o čem mluvím, zde: https://www.idnes.cz/…/philip-morris-se-kurakum-omlouva…

Pavel Vlček, predseda výkonného výboru PR Klubu

Pre zaujímavosť stojí následne googlenie… Ak si dáte do Google vyhľadať obdobie a firmu, ktorú spomenul Pavel, vyjde Vám jedno meno, ktoré sa v tomto článku už objavilo…