Prvé súdne pojednávanie medzi Asociáciou mediálnych agentúr a mediálnym audítorom

Asociácia mediálnych agentúr (AMA) naplnila svoju hrozbu (viac v článku tu) a podala žalobu na fyzickú osobu Pavol Mačinga a na právnickú osobu Macinga.com, s.r.o. na ochranu proti neoprávnenému zásahu do dobrej povesti právnickej osoby za článok Slovenskí TV zadávatelia boli podvedení (viac v článku tu).

Dnes prebehlo prvé pojednávanie na OS Bratislava II.

Vo veci
Žalobcu: Asociácia mediálnych agentúr (AMA)
proti Žalovanému: 1. Pavol Mačinga, 2. Macinga.com, s.r.o.
o žalobu na ochranu proti neoprávnenému zásahu do dobrej povesti právnickej osoby.

Vyjadrenie k žalobe za žalovaného v prvom bode

Vyjadrenie k žalobe za mňa, ako fyzickú osobu Pavol Mačinga k žalobe, zo dňa 17.12.2018.
Dostupné v originálnom znení tu. V Anglickom znení dostupné tu.

Asociácia mediálnych agentúr (AMA)

Asociácia mediálnych agentúr (AMA) je záujmové združenie právnických osôb, ktoré bolo založené podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. AMA tiež spolufinancuje peoplemetrový prieskum sledovanosti TV a je členom združenia/spoločnosti PMT (viac na ich stránke tu).

Členovia združenia

(podľa stavu na web stránke amask.sk ku dňu 14.09.2021)

tj máme v zastúpení, priamo, či nepriamo celú globálnu TOP5 komunikačných holdingov

  • WPP plc
  • Publicis Groupe
  • Omnicom Group
  • The Interpublic Group
  • Dentsu Inc.

V peoplemetrovom meraní sú zmeny, ráta sa už aj sledovanosť „hostí“

Je názov článku z mediálne.sk z TRENDu z 3.1.20217. Ide o prvú verejnú informáciu (nájdenú aj dnes cez Google) na tému počítania hostí v TV meraní. Je to presne jeden mesiac pred mojim článkom, proti ktorému sa AMA ohradila, že ona za zmenu metodiky nehlasovala. Jediný dlhoročný konateľ PMT sa nám obom odmietol vyjadriť k danej téme. Viac v článku tu.

https://medialne.trend.sk/televizia/peoplemetrovom-merani-su-zmeny-rata-aj-sledovanost-hosti

Poznáme ďalšie súdne spory medzi mediálnymi agentúrami a audítorom?

Áno, ide o číslo 1 na trhu globálnych komunikačných skupín WPP, ešte za čias Martina Sorrella.
Ich mediálne agentúry v združení GroupM podali žalobu na Ebiquity, resp. ich dcéru FirmDecissions, audítorskú spoločnosť.
Viac v článku tu. Alebo v samotnej žalobe tu. To sa písal rok 2016.
V Londýne sa však zástupci mediálok a audítora dohodli mimosúdne a k žiadnemu samotnému procesu už nedošlo. Viac v článku tu.
To sa v Bratislave nepodarilo. Zostáva otázka, či to v centrále WPP a ďalších vôbec tušia.

21.10.2021 pokračujeme vypočúvaním svedkov na OS BA II.

Žalobca si praje vypočuť za svedkov vtedajších štatutárov PMT a AMA, t.j. Vladimír Fatika za PMT, Zuzana Zelenay a Daniel Živica za AMA.
Žalovaný v prvom a v druhom rade si rád nechá poradiť tie najsprávnejšie otázky k pozvaným svedkom. Napíšte mi prosím na pavol@macinga.com

#AMAvsMacinga