Strávený čas denne s lineárnou TV, online stream a online spolu

Sledovaním lineárnej TV strávime v ČR denne priemerne 220 minút. Pri online stream ide o 3 minúty denne v priemere. Celkový online je na 67 minútach denne. Všetko v prepočte na populáciu 15+ pre TV, resp. 10+ pre online. Podľa jediných prieskumov pre TV a online uznávaných mediálnymi agentúrami, samotnými médiami a klientami zadávateľmi. Počet minút je priemerom za …

V ČR platíme za vysielanie TV reklamy 3 dni po jej odvysielaní už 2 roky

Od 1.9.2017 nadubudla v rámci zoskupenia ATO účinnosť zmeny metodiky vo vykazovaní sledovanosti TV v ČR, tzv. oficiálnej TV meny. Metodika, ktorú pretlačila TV Prima s ČT (TV Nova sa zdržala hlasovania) zvýšila platby za TV reklamu o prvý, druhý a tretí deň po jej odvysielaní, tzv TS1-3, pred 1.9.2017 to bolo VOSDAL, resp. TV Live + TS0, teda …