Kras: Sagan Parking on Citroen spĺňa štatút súťaže Effie Slovakia

Vo štvrtok 5. 12. 2013 som poslal otvorený list na výkonného riaditeľa Krasu a predsedu poroty Effie Slovakia. Včera 9. 12. 2013 zasadol Dozorný výbor Krasu a dnes som dostal odpoveď, ktorú prikladám v pôvodnom znení. Vážený pán Mačinga, dohľad …

Slovenská zlatá Effie porušuje základné pravidlo štatútu súťaže

Vážená pani Šimeková, výkonný riaditeľ KRAS, Vážený pán Mikle, predseda poroty Effie Slovakia, podľa platného štatútu súťaže Effie Slovakia, ste len vy dvaja spoluzodpovední nad dohľadom dodržiavania štatútu (Čl. 2, ods. 10). Pre pripomenutie všetkým čitateľom, v Čl. 3 – Základné pravidlá …