The second court hearing between the Association of Media Agencies and a media auditor

The Association of Media Agencies (AMA) fulfilled its threat (more in the article here) and filed a lawsuit against the natural person Pavol Mačinga and against the legal entity Macinga.com, Ltd. to protect against the unwarranted invasion in the good reputation of a legal entity for the article Slovak TV advertisers were deceived (more in the article here).    The first trial took place …

Druhé súdne pojednávanie medzi Asociáciou mediálnych agentúr a mediálnym audítorom

Asociácia mediálnych agentúr (AMA) naplnila svoju hrozbu (viac v článku tu) a podala žalobu na fyzickú osobu Pavol Mačinga a na právnickú osobu Macinga.com, s.r.o. na ochranu proti neoprávnenému zásahu do dobrej povesti právnickej osoby za článok Slovenskí TV zadávatelia boli podvedení (viac v článku tu). Prvé súdne pojednávanie prebehlo 14.9.2021 (viac v článku tu). 21.10.2021 prebehlo druhé pojednávanie na …

The first court hearing between the Association of Media Agencies and a media auditor

The Association of Media Agencies (AMA) fulfilled its threat (more in the article here) and filed a lawsuit against the natural person Pavol Mačinga and against the legal entity Macinga.com, Ltd. to protect against the unwarranted invasion in the good reputation of a legal entity for the article Slovak TV advertisers were deceived (more in the article here).    The first court hearing at …

Prvé súdne pojednávanie medzi Asociáciou mediálnych agentúr a mediálnym audítorom

Asociácia mediálnych agentúr (AMA) naplnila svoju hrozbu (viac v článku tu) a podala žalobu na fyzickú osobu Pavol Mačinga a na právnickú osobu Macinga.com, s.r.o. na ochranu proti neoprávnenému zásahu do dobrej povesti právnickej osoby za článok Slovenskí TV zadávatelia boli podvedení (viac v článku tu). Dnes prebehlo prvé pojednávanie na OS Bratislava II. Vo veciŽalobcu: Asociácia mediálnych agentúr …

Super Bowl 2020

Sledovanosť Super Bowl LIV dosiahla v USA 102 miliónov divákov Úplne presne ide o 99,9 milióna divákov v priemere za zápas v lineárnom TV vysielaní na stanici FOX na živo plus s odloženou sledovanosťou v ten istý deň (3:00-3:00). S podielom na sledovanosti 69% domácnosti. Podľa Nielsen a všetkých ostatných so zdrojom dát od Nielsen. Ak zoberieme do úvahy …

Strávený čas denne s lineárnou TV, online stream a online spolu

Sledovaním lineárnej TV strávime v ČR denne priemerne 220 minút. Pri online stream ide o 3 minúty denne v priemere. Celkový online je na 67 minútach denne. Všetko v prepočte na populáciu 15+ pre TV, resp. 10+ pre online. Podľa jediných prieskumov pre TV a online uznávaných mediálnymi agentúrami, samotnými médiami a klientami zadávateľmi. Počet minút je priemerom za …