Tretie súdne pojednávanie medzi Asociáciou mediálnych agentúr a mediálnym audítorom

Asociácia mediálnych agentúr (AMA) naplnila svoju hrozbu (viac v článku tu) a podala žalobu na fyzickú osobu Pavol Mačinga a na právnickú osobu Macinga.com, s.r.o. na ochranu proti neoprávnenému zásahu do dobrej povesti právnickej osoby za článok Slovenskí TV zadávatelia boli podvedení (viac v článku tu).

Prvé súdne pojednávanie prebehlo 14.9.2021 (viac v článku tu).

Druhé súdne pojednávanie prebehlo 21.10.2021 (viac v článku tu).

14.12.2021 prebehlo tretie pojednávanie na OS BA II.

Vo veci
Žalobcu: Asociácia mediálnych agentúr (AMA)
proti Žalovanému: 1. Pavol Mačinga, 2. Macinga.com, s.r.o.
o žalobu na ochranu proti neoprávnenému zásahu do dobrej povesti právnickej osoby.

10 minút…

… bola celková dĺžka :( žalobca trvá na vyžiadaní dôkazu súdom vo veci vlastníctva domény macinga.com

27.1.2022 pokračujeme štvrtým pojednávaním na OS BA II.

Ak máte otázky a námety, napíšte mi prosím na pavol@macinga.com