Prvý rok od prvého súdneho pojednávania medzi Asociáciou mediálnych agentúr a mediálnym audítorom

Pred 5 rokmi som na svoj blog napísal článok o zmene metodiky v TV meraní a retroaktívnemu nárastu TV cien pre zadávateľov (viac v článku tu). Tým som šliapol na “kurie oko” Asociácii mediálnych agentúr a tá potom “šliapla na krk” mne a podala na mňa ako fyzickú osobu Pavol Mačinga a na moju konzultačnú spoločnosť Macinga.com, s.r.o. trestné oznámenia. Že si za napísaným stojím a že za tými slovami stojí aj kus pravdy a nie “vola”, ktorý len ťuká do klávesnice, som musel o 4 roky neskôr obhajovať na Okresnom súde Bratislava 2. Po 8 mesiacoch súdnych pojednávaní bol vyhlásený rozsudok v môj prospech ?

Na doručenie písomného rozhodnutia súdu čakáme. Pripájam rekapituláciu sporu.

#AMAvsMacinga

1)

Na prelome rokov 2016/17 došlo k zmene metodiky v tv meraní a retroaktívnemu nárastu cien pre zadávateľov. Viac v článku Slovenskí TV zadávatelia boli podvedení.

2)

AMA výzvou zo dňa 14.7.2017, požadovala odstránenie článkov, zdržania sa používania a uverejňovania obsahu a ospravedlnenie. Viac v článku Mediálne agentúry sa vyhrážajú Mačingovi súdom.

3)

Asociácia mediálnych agentúr dňa 19.4.2018 podala žalobu proti fyzickej osobe Pavol Mačinga a právnickej osobe Macinga.com, s.r.o.

Vyjadrenie k žalobe za mňa, ako fyzickú osobu Pavol Mačinga v originálnom znení tu. V Anglickom znení dostupné tu.

4)

14.9.2021 prebehlo prvé súdne pojednávanie Vo veci žalobcu Asociácia mediálnych agentúr (AMA) proti žalovanému: 1. Pavol Mačinga, 2. Macinga.com, s.r.o. Viac v článku Prvé súdne pojednávanie medzi Asociáciou mediálnych agentúr a mediálnym audítorom.

5)

21.10.2021 prebehlo druhé súdne pojednávanie a vypočutie svedkov žalobcu Zuzana Zelenay za AMA, Vladimír Fatika za PMT a Daniel Živica za AMA. Viac v článku Druhé súdne pojednávanie medzi Asociáciou mediálnych agentúr a mediálnym audítorom.

6)

Medzi druhým a posledným súdnym pojednávaním prebehlo ešte niekoľko krátkych súdnych pojednávaní v nepodstatných veciach, z môjho pohľadu.

Z pohľadu žalobcu sa riešila, údajne kľúčová otázka vlastníctva domén https://macinga.com a https://macinga.blog. Silou mocou celý problém s článkom chceli vztiahnúť aj na právnicku osobu.

7)

9.6.2022 prebehlo posledné súdne pojednávanie v prospech žalovaných: 1. Pavol Mačinga 2. Macinga.com, s.r.o. Na doručenie písomného rozhodnutia súdu čakáme.

Vyjadrenie k žalobe za žalovaného v prvom bode

Vyjadrenie k žalobe za mňa, ako fyzickú osobu Pavol Mačinga k žalobe, zo dňa 17.12.2018.
Dostupné v originálnom znení tu. V Anglickom znení dostupné tu.

Asociácia mediálnych agentúr (AMA)

Asociácia mediálnych agentúr (AMA) je záujmové združenie právnických osôb, ktoré bolo založené podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. AMA tiež spolufinancuje peoplemetrový prieskum sledovanosti TV a je členom združenia/spoločnosti PMT (viac na ich stránke tu).

Členovia združenia

(podľa stavu na web stránke amask.sk ku dňu 14.09.2022)

tj máme v zastúpení, priamo, či nepriamo celú globálnu TOP5 komunikačných holdingov

  • WPP plc
  • Publicis Groupe
  • Omnicom Group
  • The Interpublic Group
  • Dentsu Inc.

Poznáme ďalšie súdne spory medzi mediálnymi agentúrami a audítorom?

Áno, ide o číslo 1 na trhu globálnych komunikačných skupín WPP, ešte za čias Martina Sorrella.
Ich mediálne agentúry v združení GroupM podali žalobu na Ebiquity, resp. ich dcéru FirmDecissions, audítorskú spoločnosť.

Viac v článku tu. Alebo v samotnej žalobe tu. To sa písal rok 2016. V Londýne sa však zástupci mediálok a audítora dohodli mimosúdne a k žiadnemu samotnému procesu už nedošlo. Viac v článku tu.

To sa v Bratislave nepodarilo. Zostáva otázka, či to v centrále WPP a ďalších vôbec tušia.

#AMAvsMacinga